Perikopen en liederen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

02-jun Johannes 4 Christus en de Samaritaanse vrouw
23-jun Johannes 17 Het hogepriesterlijke Gebed
07-jul Markus 1: 1-13 Verkondiging en Doop door Johannes
21-jul Lukas 3: 1-22 Johannes en alle andere mensen
04-aug Mattheȕs 7:1-29 Bergrede
18-aug Lukas 9: 1-17 Uitzending van de Twaalf
01-sep Markus 7: 31-37 Genezing van een gehoorloze
15-sep Mattheȕs 6:19-34 Bergrede
29-sep Mattheȕs 22:1 -14 De koninklijke bruiloft

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

23-jun Markus 1 Verkondiging en Doop door Johannes
07-jul Lucas 3 Johannes en alle andere mensen
01-sep Markus 7:31-37 Genezing van een gehoorloze
15-sep Mattheȕs 6:19-34 Bergrede
29-sep Mattheȕs 22:1 -14 De koninklijke bruiloft

Liederen

Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Trinitarische tijd O Heer, Uw vrede wone onder ons

Te midden van ons

Hij is de ster, Hij is de zon
Johannes tijd Wij staan voor u, o Heer

Uw vrede zij de ordenende kracht

Engel voor hem uitgegaan
Trinitarische tijd Wie kander koren zien/De vrede Gods

Heer in uw woorden

Hemelhoog gestegen
Michaëltijd Laten wij afleggen

Dood nog leven

Onoverwinlijk sterke held
Feesttijden

Trinitarische tijd   woensdag    22 mei t/m zondag 23 juni

Johannes tijd  maandag 24 juni t/m zaterdag 27 juli

Trinitarische tijd   zondag 28 juli t/m zaterdag 28 september

Michaël tijd zondag 29 september t/m zaterdag 26 oktober