Perikopen en liederen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

29-jan Joh. 5:1-16 Genezing in het bad Bethesda
5-feb Mt. 20:1-16 Arbeiders in de wijngaard
12-feb Lk. 8:4-18 Gelijkenis van de zaaier
19-feb Lk. 18:18-34 De rijke tempeloverste
26-feb Mt. 4:1-11 Verzoekingen in de woestijn
5-mrt Mt. 17:1-13 Verheerlijking op de berg
12-mrt Lk. 11:14-36 Uitdrijving demonen en teken van Jona
19-mrt Joh. 6:1-15 en 26-35 Spijziging van de vijfduizend
26-mrt Joh. 8:1-12 De overspelige vrouw
2-apr Mt. 21:1-11 Jezus’ intocht in Jeruzalem

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

5-feb Johannes 5 Genezing van een verlamde
5-mrt Lukas 11 Het licht van de lamp
26-mrt Lukas 8 De zaaier

Liederen

Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Epifanie O Heer wil mij wijzen uw wegen

God, wij loven U

Wees Gij een leid-ster boven mij
Trinitarische tijd Zie ons aan in uw offer verenigd

Heer in uw woorden

Wees Gij een leid-ster boven mij
Lijdenstijd Wees ons nabij, o Heer

Dood noch leven

Zaai nu uw zaad in de aarde