Perikopen en liederen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
30-jan Mattheüs 8:1-13 Twee genezingen
6-feb Lukas 6:6-11 Genezing op de sabbat
13-feb Mattheüs 20:1-16 Arbeiders in de wijngaard
20-feb Lukas 8:4-18 Gelijkenis van de zaaier
27-feb Lukas 18:18-34 De rijke tempeloverste
6-mrt Mattheüs 4:1-11 De verzoeking
13-mrt Mattheüs 17:1-13 De openbaring op de berg
20-mrt Lukas 11:14-36 Uitdrijving van demonen
27-mrt Johannes 6:1-15 en 26-35 De spijziging van de vijfduizend
3-apr Johannes 8:1-12 De overspelige vrouw
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
13-feb Mattheüs 20:1-16 Arbeiders in de wijngaard
13-mrt Mattheüs 17:1-13 De openbaring op de berg
17 apr Johannes 20:1-18 De opstanding
Liederen
Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Trinitarische tijd Zie ons aan in uw offer verenigd.

Heer, in uw woorden is eeuwig leven .

Wees Gij een leidster boven mij.

 

Lijdenstijd Wees ons nabij o Heer.

Dood nog leven.

Zaai nu uw zaad in de aarde zaaier mijn.
Paastijd Op alle wegen zijt Gij.

Zie ons aan in Uw offer

Open breekt de aarde, open breekt het graan.