Perikopen en liederen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

29-sep Mt. 22:1-14 Koninklijke bruiloft
1-okt Mt. 22:1-14 Koninklijke bruiloft
8-okt Openb. 12:1-18 De vrouw en de draak
15-okt Openb. 19:11-16 De witte ruiter
22-okt Efez. 6: 10-18 De wapenrusting van God
29-okt Openb. 5:1-8 Het offerlam
5-nov Openb. 7:9-17 De mensheid in witte gewaden
12-nov Openb. 10:1-11 De sterke engel met een boekje
19-nov Openb. 14:14-20 De oogst van de aarde
26-nov Openb. 22 De stad van de toekomst
3-dec Lk. 21:25-36 De komst van de Mensenzoon

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

15-okt Efez. 6 De wapenrusting van God
12-nov Openbaring 5 Het lam

Liederen

Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Michaëltijd Weerklonken heeft de roep

Dood noch leven

Wij komen uit een land van licht
Trinitarische tijd Waardig is het Lam

De waarachtige

Dank aan de aarde

 

Feesttijden:

Triniteit                  zondag 23 juli t/m donderdag 28 september

Michaëltijd             vrijdag 29 september t/m zaterdag 28 oktober

Triniteit                  zondag 29 oktober t/m zaterdag 2 december

Adventstijd            zondag 3 december t/m zondag 24 december