Perikopen en liederen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

26-nov Openb. 22 De stad van de toekomst
3-dec Lk. 21:25-36 De komst van de Mensenzoon
10-dec Mt.25:1-13 De dwaze en verstandige bruidsmeisjes
17-dec Lk. 1:26-38 Verkondiging aan Maria
24-dec Lk. 1:39-56 Maria en Elisabeth
25-dec Mt. 1:1-25 Geboorte van Jezus
25-dec Lk. 2:1-20 Verkondiging aan de herders
25-dec Joh. 21:15-25 De Herrezene en Petrus
26-dec Joh. 21:15-25 De Herrezene en Petrus
31-dec 1 Joh. 1:1-7 Het Woord, het leven en het licht
4-jan Lk. 2:21-40 Simeon en Anna
6-jan Mt. 2:1-12 Aanbidding door de priesterwijzen
14-jan Lk. 2:41-52 De twaalfjarige Jezus
21-jan Joh. 2:1-11 Bruiloft in Kana
28-jan Mt. 8:1-13 Dienaar van de hoofdman genezen
4-feb Mt. 20:1-16 Arbeiders in de wijngaard

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

10-dec Lukas 1 De verkondiging aan Maria
26-dec Kerstdienst voor de kinderen
14-jan Lukas 2 De twaalfjarige Jezus in de tempel

Liederen

Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Advent O Heer, Gij die werkt

Heilig Heilig

Ontsluit voor ons de hemel, Heer
Kersttijd God, wij  loven U

God is liefde

Nu zijt wellekome
Epifanie O Heer, wil mij wijzen

God is liefde

Wees Gij een leid-ster
Feesttijden:

Triniteit                  zondag         29 oktober t/m zaterdag 2 december

Adventstijd            zondag         03 december t/m zondag 24 december

Kersttijd                 maandag      25 december t/m vrijdag 5 januari

Epifanie                  zaterdag       06 januari t/m 3 februari