Perikopen en liederen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

04-dec 1 Thess. 5:1-11 Wederkomst van Christus
11-dec Lukas 1: 26-38 Verkondiging aan Maria
18-dec Lukas 1:39-56 Maria en Elisabeth
24-dec Mattheus 1:1-25 Geboorte van Jesus
25-dec Lukas 2:1-20 Verkondiging aan de herders
25-dec Johannes 21:15-25 De Herrezene en Petrus
26-dec Johannes 21:15-25 De Herrezene en Petrus
30-dec 1 Johannes 4:7-16 Liefde van God
04-jan Johannes 1:1-18 Proloog
08-jan Mattheus 2:1-12 Aanbidding door priesterwijzen
22-jan Johannes 2-1-11 Bruiloft in Kana

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

04-dec Lukas 1: 26-38 Verkondiging aan Maria
26-dec Kerstdienst voor de kinderen
08-jan Mattheus 2 De priesterwijzen
05-feb Johannes 2 Bruiloft in Kana

Liederen

Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Adventstijd O Heer, Gij die werkt

Heilig, Heilig

Ontsluit voor ons de hemel Heer
Kersttijd Wij die zijn geboren uit uw woord

God, wij loven U

Nu zijt wellekome
Epifanie O Heer wil mij wijzen uw wegen

God, wij loven U

Wees Gij een leid-ster

 

Feesttijden:

 

Adventstijd            zondag         27 november t/m zaterdag 24 december

Kersttijd                 zondag         25 december t/m donderdag 05 januari

Epifanie                  vrijdag         06 januari t/m zaterdag 04 februari