Opmaat

De wereldnacht

 

Het gehele christendom spreekt van de ‘heilige nacht’.

Voor wie de aardenacht,

de diepe nacht van het afgezonderd zijn,

de donkere nacht van al het lijden,

en ook de nacht van het eigen leven

doordrongen raakt van engelenzang,

die weet wie Christus is.

 

De wereldnacht is er

opdat de Godszoon

zich ten volle kan openbaren.

 

Friedrich Rittelmeyer (1872-1938)