Algemeen

2012-foto-kerk-website-min

De Christengemeenschap Het Gooi

Christoforuskerk

Geestelijke Hr. Craig Wiggins
Adres kerk Veldweg 1
1404 CV Bussum (voor routekaart hierop klikken)
inlichtingen: 06-57604469
Betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag 09:00 tot 18:00 uur

email: gemeenteberichten@gmail.com

Wat is de Christengemeenschap ?

Binnen- en buitenwereld met elkaar verbinden is de grote kunst

De Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing – wordt gevormd door gemeenten, waarin mensen op eigen initiatief en uit vrije wil bijeenkomen, op zoek naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven in gemeenschap. Dit in het besef dat ieder mens een burger van twee werelden is: niet alleen van de aards-vergankelijke, maar ook van de niet-zintuiglijke, geestelijke werkelijkheid, waarin de mens zijn oorsprong heeft.

Uiterlijk verstild, innerlijk actiever

Juist door een religieus leven te leiden, kan een mens zich tussen geboorte en dood bewust en actief verbinden met deze wereld van zijn oorsprong, die tegelijk ook – na het sterven- zijn bestemming is.

In een gebed praten we niet over God maar spreken we met God

Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan het altaar, die in andere kerken de “mis” wordt genoemd en in de Christengemeenschap de naam “mensenwijdingsdienst” draagt. Het voltrekken van dit sacrament is niet alleen een zaak van de – zowel vrouwelijke als manlijke- priesters, maar net zozeer van de aanwezige gemeenteleden. Hun actieve deelname, voelend en denkend, draagt wezenlijk bij tot de heilzame werking van het sacrament.

Ieder mag denken wat hij of zij wil

De Christengemeenschap is geen protestants, geen rooms-katholiek en ook geen antroposofische kerkgenootschap. Ze kent geen verplichte geloofsbelijdenis en ook geen vaststaande geloofswaarden (dogma’s), behalve de inhouden van de haar toevertrouwde sacramenten en ritualen. Ze staat open voor iedereen die aansluiting bij haar zoekt.Over maatschappelijke ontwikkelingen wordt in de gemeenten wel gesproken, maar de Christengemeenschap doet daarover geen bindende uitspraken. Zo kan ieder de toegang vinden die bij hem of haar past. Deze individuele verscheidenheid wordt mogelijk door de eenheid van liturgie.

@ChrgmschapGooi volgen op Twitter

Historie
De gemeente Het Gooi bestaat sinds 1 oktober 1978 en is ontstaan uit de samenvoeging van de toenmalige gemeenten Hilversum en Bussum.

Op 25 september 1937 werd de “Gemeente Hilversum”, zoals de oorspronkelijke naam luidde, gesticht door Dr. A. Heidenreich, die tot de kring van stichters van de Christengemeenschap behoorde. Dr. C. Los die gemeentegeestelijke werd verzorgde de mensenwijdingsdienst aan de Jonkerweg in Hilversum.

Vanaf het allereerste begin verzorgde Dr. C. Los ook Bussum, waar godsdienstlessen gegeven werden. De eerste mensenwijdingsdiensten werden daar pas gehouden in 1945. Bussum functioneerde als zelfstandige gemeente vanaf 1950 met Mw. S. Bladergroen als eerste gemeentegeestelijke.

De gemeente Bussum kocht op 20 oktober 1955 het pand aan de Eslaan 12 en gebruikte dit als kerk. Het pand brandde op 27 november 1973 af. Vanaf dat moment maakte de gemeente het Gooi gebruik van de kapel te ‘s Graveland op het landgoed Land en Bosch, conferentieoord van de Christengemeenschap.

Omdat landgoed Land en Bosch verkocht is, heeft de gemeente Het Gooi een bestaande kerk aan de Veldweg 1 te Bussum aangekocht. Vanaf 16 september 2007 is dit onze behuizing.

achterwand cultusruimte
poortje toegang
raam nieuwe kerk