Adventstuintje Zo 04 dec 16:00 uur

Lieve grootouders, ouders, leden en belangstellenden,

Als rond 4 uur ‘s middags het daglicht afneemt, luisteren we eerst naar het verhaal. Daarna ontsteken de kinderen hun lichtjes en verlichten daarmee het adventstuintje. De engel begeleidt de kleintjes daarbij terwijl we luisteren naar adventsmuziek

Het is plezierig als jullie rond 15:45 uur aanwezig zijn en vanwege de stilte geen kinderen jonger dan 3 jaar meenemen.

Namens de programma commissie

Anemoon

 

 

Het Oberufer Kerstspel Zo 18 dec 16:00 uur

Plaats: Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869 Amsterdam

Het Kerstspel over de geboorte van Jezus – met muziek van Erwin Schaller – wordt in de grote kerkruimte opgevoerd door een spelersgroep van jongeren in en om de Andrieskerk onder regie van Marieke Bos. Leeftijd: vanaf 6 jaar.

 

Graag uw vrijwillige bijdrage na afloop.

 

Priester worden: Roeping en Beroep Do 5 jan 10:00 uur Vr 6 jan 10:00 uur

Plaats: Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869 Amsterdam

Orientatie cursus  

Donderdag 5 (10:00- 21:30 uur) en

vrijdag 6 (10:00-16:00 uur) januari

 

Aan het eind van de kersttijd is de eerstvolgende oriëntatiebijeenkomst over het priesterberoep en de weg naar dit beroep toe, met Bastiaan Baan (oud-seminarieleider, geestelijke in de gemeente Zeist), Ernst Terpstra en Marianne de Nooij (geestelijken in de gemeente Amsterdam). Priesterschap is onmogelijk zonder roeping, anderzijds is het ook een beroep dat geleerd en steeds opnieuw door bijscholing verder ontwikkeld moet worden. Deze korte cursus is bedoeld voor geïnteresseerden van 17 tot 50 jaar, ook voor wie niet zelf de weg naar dit beroep wil gaan, maar anderen op deze weg wil ondersteunen. Kosten €35, incl. koffie/thee en maaltijden die gezamenlijk worden bereid (korting is op aanvraag mogelijk).

 

Vraag de programmafolder aan via tel. 020-4414949 of per

e-mail gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl.

Voordracht over Melchisedek Vr 6 jan 11:30 uur

leid-ster voor het priesterschap

Door Bastiaan Baan

Plaats: Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869 Amsterdam

 

Vierduizend jaar geleden verscheen in het oude jodendom Melchizedek, ‘de priester van de allerhoogste God’, een raadselachtig mythische gestalte, die slechts met enkele zinnen in het Oude Testament beschreven is. Desondanks is hij sindsdien een ononderbroken inspiratiebron voor legenden, theologie, kunst en liturgie. Als archiereus (hogepriester) voor het priesterschap wordt hij sinds het vroegste christendom vereerd. Bastiaan Baan heeft zich vele jaren met dit thema bezig gehouden. In deze lezing wordt in het bijzonder de betekenis van Melchisedek als leid-ster voor het priesterschap gekarakteriseerd.

 

Kosten: graag een vrijwillige bijdrage na afloop.

 

Het Droomlied van Olav Åsteson Zo 22 jan 11:30 uur

Door Gert Ruijer

Plaats: Christoforuskerk, Veldweg 1 Bussum

 

Het  Droomlied vertelt over Olav, die op Kerstavond in slaap valt en pas ontwaakt op de Dertiende dag, Driekoningen, Epifanie. In het lied vertelt hij hoe hij insliep, in een andere, bovenzinnelijke wereld komt en als innerlijke weg beproevingen moet doormaken om bij de Oordeelplaats tot een kosmische aanschouwing van de aartsengel Michaël met de weegschaal te komen, die de mensen overdraagt aan Christus. Welke ontwikkelingsperspectieven zijn verborgen in dit oude lied?

 

Graag uw vrijwillige bijdrage na afloop.

 

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/financien-en-schenkingen vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Onderstaand de procedure die gevolgd kan worden voor een notariële akte. Deze kan direct afgehandeld worden tussen de schenker en de gemeente, maar kan ook via het landelijk kerkgenootschap afgewikkeld worden om de kosten voor de notaris te beperken.

Schenking via de Christengemeenschap

Onze notaris biedt de mogelijkheid een verzamelakte op te stellen, waardoor de kosten per akte aanzienlijk lager kunnen zijn. Voorwaarde is dat zich in een bepaald jaar minimaal 5 schenkers aanmelden.

De manier waarop die akte gemaakt wordt, is aldus.

1. Het notariskantoor maakt een algemeen machtigingsformulier ten gunste van de Christengemeenschap.

2. Ieder die wil meedoen krijgt zo’n formulier.

3. Op dat formulier vult de schenker zijn/haar personalia in, het bedrag dat hij/zij per jaar over vijf jaar wil schenken en de naam van de gemeente waarvoor zij het bestemmen.

4. De schenkers moeten dit ingevulde formulier dan bij een notaris in hun buurt laten verifiëren (graag meenemen een identiteitsbewijs; de notaris zet op het formulier een stempel en een handtekening. Over het algemeen kost dat ca. € 15-25 euro).

5. De schenker maakt een kopie van dit formulier voor zichzelf en stuurt het origineel van dit gewaarmerkte formulier op naar het secretariaat.

Zo’n gezamenlijke akte moet dan voor 25 september van een lopend jaar bij het secretariaat zijn, wil de akte nog voor dat lopende jaar geldig zijn en de schenkgelden dus aftrekbaar in dat lopende jaar. Het machtigingsformulier kunt u  aanvragen bij het secretariaat.

Neemt u bij deze mogelijkheid contact op met de penningmeester van uw gemeente (Jaap van Dijk 06-41386617) Hij is volledig op de hoogte van de te volgen procedure.