‘Kakelvers en kerngezond’ Di 14 feb 20:00 uur

(Andrieskerk, A.J. Ernststraat 868, A’dam)

Gezondheid en vitaliteit gaan hand in hand met vreugde en zelf-doen. Dat geldt niet alleen voor de opvoeding van kleine kinderen, maar ook voor de oudere kinderen en – niet te vergeten – de zelfopvoeding van volwassenen. Bij de kleineren kunnen we gemakkelijker zien hoe we dat kunnen verzorgen, maar voor de ouderen kan het een flinke uitdaging worden. Niettemin loont het alleszins de moeite om eens met een frisse blik te kijken naar de vele mogelijkheden die er voor jong en oud te ontdekken zijn. Voordracht door psycholoog Jacques Meulman.

Graag een vrijwillige bijdrage, richtbedrag €10.

 

Lezing over Heinrich Ogilvie Zo 19 feb 11:30 uur

‘Een leven in de zich ontwikkelende beweging voor religieuze vernieuwing’    

Ernst zal vertellen over het leven van Heinrich Ogilvie, een van de 45 stichters van de Christengemeenschap in 1922 en de eerste bewindsdrager van het Nederlandstalige bewindsgebied.

 

Aanpassingen in de tekst MWD Zo 05 mrt 12:15 uur

Vanaf 2019 heeft de Nederlands-Vlaamse synode opnieuw gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de mensenwijdingsdienst en deze op een beperkt aantal punten aangepast. Dit proces is eind vorig jaar afgerond. Met ingang van zondag 2 april zullen deze veranderingen in de dienst voor iedereen te horen zijn. Ernst Terpstra zal vertellen wat er gaat veranderen en wat de reden daarvoor is.

 

Reis door de sterren Zo 26 mrt 12:15 uur

Tussen het overlijden en een nieuwe geboorte maken we allemaal, meer of minder bewust, een reis door de sferen van planeten en sterrenbeelden, nog verder, en weer terug. Hierover zal ik vertellen, en ook hoe deze reis nawerkt in de eerste levensfase op aarde.

 

Lien Troost.

 

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/financien-en-schenkingen vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Onderstaand de procedure die gevolgd kan worden voor een notariële akte. Deze kan direct afgehandeld worden tussen de schenker en de gemeente, maar kan ook via het landelijk kerkgenootschap afgewikkeld worden om de kosten voor de notaris te beperken.

Schenking via de Christengemeenschap

Onze notaris biedt de mogelijkheid een verzamelakte op te stellen, waardoor de kosten per akte aanzienlijk lager kunnen zijn. Voorwaarde is dat zich in een bepaald jaar minimaal 5 schenkers aanmelden.

De manier waarop die akte gemaakt wordt, is aldus.

1. Het notariskantoor maakt een algemeen machtigingsformulier ten gunste van de Christengemeenschap.

2. Ieder die wil meedoen krijgt zo’n formulier.

3. Op dat formulier vult de schenker zijn/haar personalia in, het bedrag dat hij/zij per jaar over vijf jaar wil schenken en de naam van de gemeente waarvoor zij het bestemmen.

4. De schenkers moeten dit ingevulde formulier dan bij een notaris in hun buurt laten verifiëren (graag meenemen een identiteitsbewijs; de notaris zet op het formulier een stempel en een handtekening. Over het algemeen kost dat ca. € 15-25 euro).

5. De schenker maakt een kopie van dit formulier voor zichzelf en stuurt het origineel van dit gewaarmerkte formulier op naar het secretariaat.

Zo’n gezamenlijke akte moet dan voor 25 september van een lopend jaar bij het secretariaat zijn, wil de akte nog voor dat lopende jaar geldig zijn en de schenkgelden dus aftrekbaar in dat lopende jaar. Het machtigingsformulier kunt u  aanvragen bij het secretariaat.

Neemt u bij deze mogelijkheid contact op met de penningmeester van uw gemeente (Jaap van Dijk 06-41386617) Hij is volledig op de hoogte van de te volgen procedure.