Zangdag Za 17 feb 09:00 uur

– Samen Zingen – Samen Ademen – Harmonisch Klinken Elkaar Horen en Ontmoeten –

Welkom met je koor of alleen op zaterdag 17 februari 2024 van 9:00 tot 16:30 uur in de Pauluskerk in Driebergen.

Op deze jaarlijkse landelijke muziek dag in de Christengemeenschap staat de zang centraal. Zowel koorzang als gemeenteliederen. Terwijl wij als gemeente de woorden van de dienst enkel innerlijk meespreken komen wij in de zang wel tot het fysiek hoorbare woord.

 

09:00 Mensenwijdingsdienst
10:00 start programma
16:15 cultische afsluiting.
Meld je aan via: landelijkemuziekgroep@christengemeenschap.nl
Kosten: Een vrijwillige bijdrage. Zelf graag je lunch meebrengen.

 

Het Droomlied  Zo 14 jan 12:15 uur

van Olav Åsteson

Een inwijdingsverhaal met een apocalyptisch toekomstperspectief, wordt na de Mensenwijdingsdienst en de Kinderdienst, door Gert Ruijer uitgevoerd in de Christoforuskerk in Bussum.

De oud-Noorse ballade brengt Olav Åsteson op zijn droomreis, tussen Kerst-avond en Driekoningen, naar de oordeelsplaats Brokksvalin, waar hij de aartsengel Michaël met zijn weegschaal en het Christuswezen aanschouwt en dit beeld als geestherinnering mee terug neemt naar de aardse wereld.Bij de uitvoering moge u deelgenoot worden van Olavs inwijdingsweg. De tekst wordt a capella in het Nederlands gezongen. Met tekeningen.

De uitvoering duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop graag uw vrijwillige bijdrage.

 

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/financien-en-schenkingen vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Onderstaand de procedure die gevolgd kan worden voor een notariële akte. Deze kan direct afgehandeld worden tussen de schenker en de gemeente, maar kan ook via het landelijk kerkgenootschap afgewikkeld worden om de kosten voor de notaris te beperken.

Schenking via de Christengemeenschap

Onze notaris biedt de mogelijkheid een verzamelakte op te stellen, waardoor de kosten per akte aanzienlijk lager kunnen zijn. Voorwaarde is dat zich in een bepaald jaar minimaal 5 schenkers aanmelden.

De manier waarop die akte gemaakt wordt, is aldus.

1. Het notariskantoor maakt een algemeen machtigingsformulier ten gunste van de Christengemeenschap.

2. Ieder die wil meedoen krijgt zo’n formulier.

3. Op dat formulier vult de schenker zijn/haar personalia in, het bedrag dat hij/zij per jaar over vijf jaar wil schenken en de naam van de gemeente waarvoor zij het bestemmen.

4. De schenkers moeten dit ingevulde formulier dan bij een notaris in hun buurt laten verifiëren (graag meenemen een identiteitsbewijs; de notaris zet op het formulier een stempel en een handtekening. Over het algemeen kost dat ca. € 15-25 euro).

5. De schenker maakt een kopie van dit formulier voor zichzelf en stuurt het origineel van dit gewaarmerkte formulier op naar het secretariaat.

Zo’n gezamenlijke akte moet dan voor 25 september van een lopend jaar bij het secretariaat zijn, wil de akte nog voor dat lopende jaar geldig zijn en de schenkgelden dus aftrekbaar in dat lopende jaar. Het machtigingsformulier kunt u  aanvragen bij het secretariaat.

Neemt u bij deze mogelijkheid contact op met de penningmeester van uw gemeente (Jaap van Dijk 06-41386617) Hij is volledig op de hoogte van de te volgen procedure.