Godsdienstlessen

Mededeling over de godsdienstlessen

Op dit moment is er nog geen zicht op voortzetting van de godsdienstlessen voor kinderen van klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8).

 

Zoals in de vorige berichten gemeld, kunnen kinderen van klas 7 en 8 (klassen 1 en 2 V.O.) in Amsterdam deelnemen aan de lessen, als voorbereiding op de jeugdwijding.

 

Informatie en aanmelding via Ernst Terpstra. 020-411 5104

 

 

 

 

Bijdrage per kind volgens onze financiële richtbedragen:

Per schooljaar voor:

Beneden gemiddeld inkomen    55 euro

Gemiddeld inkomen                   75 euro

Bovengemiddeld inkomen         95 euro

 

Graag overmaken op onderstaand gironummer

onder vermelding van Godsdienstles en schooljaar

IBAN nummer:  NL55  INGB  0000 527680

T.n.v. Christengemeenschap Het Gooi, Amersfoort

 

Met hartelijke groet,

Ernst Terpstra

Ps. De brochure de Zondagsdienst voor de kinderen is weer beschikbaar en ligt op de leesplank bij de voordeur.