Godsdienstlessen

Godsdienstles voor klas 1 t/m 3 (dus groep 3 t/m 5)

 De lessen zijn op de afgesproken donderdagen van 14:45 tot ca. 15:45 uur  en worden gegeven door Eva Follender Grossfeld

Data: 20 apr.

 

Godsdienstles voor klas 4 t/m 6 (dus groep 6 t/m 8)

De lessen zijn op de afgesproken woensdagen van 14:45 tot ca. 15:45 uur en worden gegeven door Jonet van Groeningen

Data: 19 apr.

 

Aanmelding en info bij Eva 06-17144617 of Jonet 06-44424143 vanaf 14:30 uur is de kerk toegankelijk.

 

Bijdrage per kind volgens onze financiële richtbedragen:

Per schooljaar voor:

Beneden gemiddeld inkomen    55 euro

Gemiddeld inkomen                   75 euro

Bovengemiddeld inkomen         95 euro

 

Graag overmaken op onderstaand gironummer

onder vermelding van Godsdienstles en schooljaar

IBAN nummer:  NL55  INGB  0000 527680

T.n.v. Christengemeenschap Het Gooi, Amersfoort

 

Met hartelijke groet,

Ernst Terpstra

Ps. De brochure de Zondagsdienst voor de kinderen is weer beschikbaar en ligt op de leesplank bij de voordeur.