Godsdienstlessen

Mededeling over de godsdienstlessen

Op dit moment is er nog geen zicht op voortzetting van de godsdienstlessen voor kinderen van klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8).

 

Zoals in de vorige berichten gemeld, kunnen kinderen van klas 7 en 8 (klassen 1 en 2 V.O.) in Amsterdam deelnemen aan de lessen, als voorbereiding op de jeugdwijding.

 

Informatie en aanmelding via Craig Wiggins 06-23 57 20 69

Oproep Jeugdwijding 2025 en 2026

 

Wordt uw kind om en nabij Pasen 2025 veertien jaar oud? Indien ja, neem contact met me op om te zien of het sacrament van de Jeugdwijding voor uw kind in aanmerking komt. Voor alle vragen rond dit sacrament sta ik tot uw beschikking. Neem gerust contact op.

Eenzelfde oproep geldt voor de kinderen die om en nabij Pasen 2026 veertien jaar oud worden. De ervaring leert dat het gunstig is, de gerichte voorbereiding op de Jeugdwijding zo vroeg mogelijk te beginnen. Ook hier sta ik voor uw vragen ter beschikking.

 

Craig Wiggins

 

 

 

 

Bijdrage per kind volgens onze financiële richtbedragen:

Per schooljaar voor:

Beneden gemiddeld inkomen    55 euro

Gemiddeld inkomen                   75 euro

Bovengemiddeld inkomen         95 euro

 

Graag overmaken op onderstaand gironummer

onder vermelding van Godsdienstles en schooljaar

IBAN nummer:  NL55  INGB  0000 527680

T.n.v. Christengemeenschap Het Gooi, Amersfoort

 

Met hartelijke groet,

Craig Wiggins

Ps. De brochure de Zondagsdienst voor de kinderen is weer beschikbaar en ligt op de leesplank bij de voordeur.