Godsdienstlessen

Print this entry

Godsdienstles

Na de zomer hopen wij u te kunnen laten weten of en hoe de lessen weer een vorm kunnen krijgen.

 

U hoort meer over details  na aanmelding van uw kind.

Aanmelding en info Ardan Heerkens 020-3417631

 

Bijdrage per kind volgens onze financiële richtbedragen:

Per schooljaar voor:

Beneden gemiddeld inkomen    55 euro

Gemiddeld inkomen                   75 euro

Bovengemiddeld inkomen         95 euro

 

Graag overmaken op onderstaand gironummer

onder vermelding van Godsdienstles en schooljaar

IBAN nummer:  NL55  INGB  0000 527680

T.n.v. Christengemeenschap Het Gooi, Amersfoort

 

Met hartelijke groet,

Els IJsselmuiden

Ps. De brochure de Zondagsdienst voor de kinderen is weer beschikbaar en ligt op de leesplank bij de voordeur.