Godsdienstlessen

Print this entry

Godsdienstles voor klas 1 t/m 3 ( dus groep 3 t/m 5) 

De lessen zijn op donderdag van 14:45 tot ca. 15:45 uur

 

U hoort meer over details  na aanmelding van uw kind.

Aanmelding en info Marie-José van den Berg tel. 06-38074107

 

Bijdrage per kind volgens onze financiële richtbedragen:

Per schooljaar voor:

Beneden gemiddeld inkomen    55 euro

Gemiddeld inkomen                   75 euro

Bovengemiddeld inkomen         95 euro

 

Graag overmaken op onderstaand gironummer

onder vermelding van Godsdienstles en schooljaar

IBAN nummer:  NL55  INGB  0000 527680

T.n.v. Christengemeenschap Het Gooi, Amersfoort

 

Ps. Binnenkort hebben we ook een brochure beschikbaar over de Zondagsdienst voor de kinderen.

Met hartelijke groet,

 

Els IJsselmuiden