Mensenwijdingsdienst

3 minuten voor aanvang van de diensten wordt de buitendeur gesloten

Zomertijd begint op zondag 31 maart

Mensenwijdingsdienst (kinderen vanaf 14 jaar)

Elke zondag          10:00 uur    Behalve op zondag  7 april,  19 mei en

                                                       Hemelvaartsdag donderdag  30 mei

Bijzonderheden Diensten in de Stille week, Pasen en Pinksteren

Zo      14 apr         10:00 uur    Mensenwijdingsdienst Palmzondag      

Vr      19 apr         10:00 uur    Mensenwijdingsdienst Goede vrijdag

Vr      19 apr         15:00 uur    Lijdensevangelie

 

Zo      21 apr.        10:00 uur    Mensenwijdingsdienst 1e Paasdag

Ma     22 apr.        10:00 uur    Mensenwijdingsdienst 2e Paasdag

 

Do      30 mei         Geen dienst op Hemelvaartsdag

 

Zo      09 juni        10:00 uur    Mensenwijdingsdienst 1e Pinksterdag

Ma     10 juni        10:00 uur    Mensenwijdingsdienst 2e Pinksterdag

 

Zondagsdienst voor de kinderen: (vanaf 6 jaar)

 

Aanvang: 11:15 uur – om 11:05 uur oefenen van het lied.

Data:  31 maart, 21 april Pasen, 12 mei

Maandag 10 juni (2e pinksterdag)

Waarbij de pinksterhymne onderdeel is van de kinderdienst.

 

De dienst is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.

Indien uw kind voor het eerst deelneemt, graag tevoren, tijdig contact opnemen met de geestelijke 020- 3417631 of  035 – 6563160

Liederen

 

Mensenwijdingsdienst

Zondagsdienst kinderen

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Amen

Zaai nu uw zaad

Paastijd

Verrezen is de Heer

Dood noch leven

Open breekt de aarde

Hemelvaartstijd

Tot de hoogte

De vrede Gods

Ten Hemel opgevaren is