Mensenwijdingsdienst

Print this entry

3 minuten voor aanvang van de diensten wordt de buitendeur gesloten

In verband met het Covid-19 virus en de gevraagde maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding, zullen de Mensenwijdingsdiensten alleen toegankelijk zijn voor gemeenteleden en belangstellenden die zich van te voren aangemeld hebben. 

 

Mensenwijdingsdienst (kinderen vanaf 14 jaar)

Elke zondag          10:00 uur

Behalve op: 13 december, 27 december, 24 januari

Voorlopig is het nog noodzakelijk om je aan te melden voor het deelnemen aan de Mensenwijdingsdienst. Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560

Diensten in de Kersttijd:                   

Kerstavond do 24 december 1e Kerstdienst  24:00 uur
1e Kerstdag vr 25 december 2e Kerstdienst 08:00 uur
2e Kerstdag za 26 december 3e Kerstdienst 10:00 uur
Kerstdienst voor kinderen   11:15 uur

 

Donderdag 31 december 10:00 uur
Zondag 03 januari 10:00 uur
Woensdag 06 januari Epifanie 10:00 uur

Let op: De 3e Kerstdienst wordt gehouden op zaterdag 26 december

 

 

Zondagsdienst voor de kinderen: (vanaf 6 jaar)

Aanvang: 11:15 uur – om 11:05 uur oefenen van het lied.

Data: 06 december, 26 december (2e Kerstdag) en 17 januari

 

Voorlopig is het nog noodzakelijk om je aan te melden voor het deelnemen aan de Zondagsdienst voor kinderen, dit geldt voor zowel de kinderen als de volwassenen. Aanmelden kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560

 

De dienst is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.

Indien uw kind voor het eerst deelneemt, graag tevoren, tijdig contact opnemen met de geestelijke 020- 3417631 of  035 – 6563160

 
Feesttijden:

Advents tijd                     29 november t/m 24 december

Kersttijd                            25 december  t/m 05 januari 2021

Epifanie                            06 januari t/m 06 februari

Mensenwijdingsdienst en communie in Corona tijd

Graag wil ik nog iets schrijven over de besluiten die in maart/april werden genomen over het beleid ten aanzien van de mensenwijdingsdiensten. Dit naar aanleiding van verschillende reacties die ik uit het land ontving. In de landelijke brieven van 13 en 25 maart heb ik gewezen op ieders verantwoordelijkheid in de ontstane situatie en het aan de besturen en conventen van de gemeenten overgelaten om te besluiten over het toelatingsbeleid tot de diensten en het al dan niet uitdelen van de communie

Vrijwel alle gemeenten zijn immers zelfstandig en dus verantwoordelijk voor hun eigen beleid. In veel gemeenten werd besloten om nog wel beperkt mensen toe te laten, maar tot begin juni werd er tijdens de diensten nergens al weer communie uitgedeeld. Het besmettingsrisico tijdens het spreken en zingen op korte afstand van elkaar of het uitdelen van de communie wordt verschillend ingeschat, maar het is zeker niet uit te sluiten; dat geldt altijd en gold ook al vóór deze pandemie

Wie zou menen dat het deelnemen aan de dienst en het ontvangen van de communie onmogelijk tot besmetting kan leiden, houdt er een opvatting van het sacrament op na die niet in overeenstemming is met het wezen ervan. De helende werking van het sacrament, die door geen virus of bacterie verhinderd kan worden, betreft namelijk de genezing van de ziel en de zondekrankheid; zo wordt het in de dienst verschillende keren uitgesproken. En als de ziel gezonder wordt, gaat daarvan ook een helende werking op het lichaam uit. Dit wil echter niet zeggen, dat het lichaam niet meer ziek zou kunnen worden. Dat is een kwestie die samenhangt met het persoonlijke lot, in deze en/of een vorige incarnatie.

Ernst Terpstra