Perikopen en liederen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
28-nov Lk. 21:25-36 De Wederkomst    
5-dec Mt. 25:31-46 De Wederkomst    
12-dec Lk. 1:26-38 Verkondiging aan Maria  
19-dec Lk. 1:39-56 Maria en Elisabeth    
24-dec Mt. 1:1-25 De Geboorte van Jezus  
25-dec Lk. 2:1-19 Verkondiging aan de herders  
26-dec Joh. 21:15-25 Belijdenis van Petrus  
2-jan Lk. 2:21-40 Simeon en Anna    
9-jan Mt. 2:1-12 De priesterkoningen  
16-jan Lk. 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
23-jan Joh. 2:1-11 Bruiloft te Kana    
30-jan Mt. 8:1-13 Twee genezingen    
6-feb Mt. 20:16 Arbeiders in de wijngaard  
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
5-dec Lukas 1:26-38 Aankondiging aan Maria  
26-dec Kerstdienst voor de kinderen    
16-jan Lukas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel

 

Liederen
  Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Adventstijd O heer, Gij werkt.

Heilig, heilig, heilig zijt Gij.

Ontsluit voor ons de hemel Heer.
Kersttijd Wij die zijn geboren uit uw woord.

De hemelen schenken, de aarde ontvangt.

Nu zijt wellekome.
Epifanie O Heer, wil mij wijzen uw wegen .

Heilig, heilig.

Wees Gij een leidster boven mij.