Perikopen en liederen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
06-jun Johannes 4:1-26 De Samaritaanse vrouw
13-jun Lukas 10:25-37 Vraag naar het eeuwige leven
20-jun Johannes 17 Het hogepriesterlijk gebed
24-jun Markus. 1:1-11 Doop in de Jordaan
04-jul Johannes 3:22-36 Johannes de doper in Ainon
11-jul Mattheüs 11:1-15 Vraag van Johannes
18-jul Mattheüs 14:1-14 Dood van Johannes
25-jul Markus 8:27-38 Belijdenis van Petrus
01-aug Mattheüs 7:1-14 Oordeel niet
08-aug Markus 15:3-32 Verloren schaap, zilverstuk en zoon
15-aug Lukas 9:1-17 Uitzending, spijziging van de vijfduizend
22-aug Lukas 18:35-43 Genezing van de blinden
29-aug Markus 7:31-38 Genezing van een doofstomme
05-sep Lukas 10:1-20 Uitzending van de zeventig
12-sep Lukas 17:5-37 Sterking geloof, genezing melaatse
19-sep Mattheüs 6:19-34 Bergrede
26-sep Lukas 7:11-17 Opwekking jongeling te Naïn
03-okt Matthëus 22:1-14 Koninklijke bruiloft
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
20-jun Lukas 10:30-37 De barmhartige Samaritaan
12-sep Lukas 10:1-20 Genezing van de tien melaatsen
10-okt Openbaring 12 Michaël en de draak

 

Liederen
  Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Trinitarische tijd Op alle wegen zijt Gij

Amen.

Hemelse vlammen.
Johannes tijd Wij staan voor U, o Heer

De waarachtige

Ontwaakt mijn hart
Trinitarische tijd Gij zijt de bron

Heilig, heilig.

Hemelhoog gestegen
Michaëls tijd Weerklonken heeft de roep

Te midden van  ons

Wij komen uit een land van licht