Perikopen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
31-mei Johannes 14:23-31 “Wie Mij waarachtig lief heeft”
01-jun Johannes 14:23-31 “Wie Mij waarachtig lief heeft”
02-jun Johannes 14:23-31 “Wie Mij waarachtig lief heeft”
07-jun Johannes 3:1-21 Gesprek met Nicodemus
14-jun Johannes 4:1-26 De Samaritaanse vrouw
21-jun Johannes 17 Het hogepriesterlijk gebed
24-jun Markus. 1:1-11 Doop in de Jordaan
28-jun Markus 1:1-11 Doop in de Jordaan
05-jul Johannes 1:19-43 Getuigenis van Johannes
12-jul Johannes 5:31-38 Christus over Johannes
19-jul Mattheüs 11:1-15 Vraag van Johannes
26-jul Markus 8:27-38 Belijdenis van Petrus
02-aug Mattheüs 7:1-14 Oordeel niet
09-aug Markus 15:3-32 Verloren schaap, zilverstuk en zoon
16-aug Lukas 9:1-17 Uitzending, spijziging van de vijfduizend
23-aug Lukas 18:35-43 Genezing van de blinden
30-aug Markus 7:31-38 Genezing van een doofstomme
06-sep Lukas 10:1-20 Uitzending van de zeventig
13-sep Lukas 17:5-37 Sterking geloof, genezing melaatse
20-sep Mattheüs 6:19-34 Bergrede
27-sep Lukas 7:11-17 Opwekking jongeling te Naïn
29-sep Mattheüs 22:1-14 Koninklijke bruiloft
04-okt Matthëus 22:1-14 Koninklijke bruiloft
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
01-jun Handelingen 2 Pinksteren
13-sep Lukas 17:11-19 Genezing van de tien melaatsen
04-okt Openbaring 12 Michaël en de draak

Tot 1 juli zullen alle geplande activiteiten komen te vervallen en tevens de Mensenwijdingsdiensten waarbij gemeente aanwezig is.