Perikopen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
29-sep. Matheus 22:1-14 Koninklijke bruiloft
6-okt. Openb. 12:1-18 Strijd tegen de draak
13-okt. Openb. 19:11-16 De witte ruiter
20-okt. Efez. 6:10-18 De wapenrusting van God
27-okt. Openb. 1:9-20 De Mensenzoon
3-okt. Openb. 3:7-13 Filadelfia
10-nov. Openb. 4:1-11 De troon in de hemel
17-nov. Openb. 14:14-20 De mensenzoon op de wolk
24-nov. Openb. 21:1-7 Het Nieuwe Jerusalem
1-dec. Lukas 21:25-36 Wederkomst van Christus
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
29-sep. Openbaring 12 Michaël en de draak
10-nov. Openbaring 1:9-20 De Mensenzoon
8-dec. Lukas 1:16-38 Verkondiging aan Maria