Perikopen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
27-sep Lukas 7:11-17 Opwekking jongeling te Naïn
29-sep Mattheüs 22:1-14 Koninklijke bruiloft
04-okt Mattheüs 22:1-14 Koninklijke bruiloft
11-okt Openb. 12:1-18 De twee getuigen
18-okt Openb. 19:11-16 Val van Babylon
25-okt Efeziërs 6:10-18 Wapenrusting van God
1-nov Openb. 1:9-20 De Mensenzoon
8-nov Openb. 5:1-8 Het boek met de zeven zegels
15-nov Openb. 10:1-11 De sterke engel met het boekje
22-nov Openb. 22 Het levenswater
29-nov Lukas 21:25-36 Wederkomst van Christus

 

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
04-okt Openbaring 12 Michaël en de draak
8-nov Openbaring 5 Het boek met de zeven zegels
6-dec Lukas 1 Verkondiging aan Maria