Perikopen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
02-feb Mattheüs 8:1-13 Twee genezingen
09-feb Johannes 5:1-18 Bad Bethesda
16-feb Mattheüs 20:1-16 Arbeiders in de wijngaard
23-feb Lukas 18:18-34 De rijke tempeloverste
01-mrt Mattheüs 4:1-11 De verzoeking
08-mrt Mattheüs 17:1-13 Verheerlijking op de berg
15-mrt Lukas 11:14-36 Tekenen van Jona
22-mrt Johannes 6:1-15 en 26-35 Spijszegening op de berg
29-mrt Johannes 8:1-12 Overspelige vrouw
05-apr Mattheüs 21:1-11 Intocht in Jeruzalem
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
09-feb Johannes 5:1-18 Bad Bethesda
08-mrt Mattheüs 17:1-13 Verheerlijking op de berg
12-apr Johannes 20 De opstanding