Perikopen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

24 maart

Lukas 11:14-36

Genezing bezetene, teken van Jona

31 maart

Johannes 6:1-15 en 26-35

De spijzig van de vijfduizend

07 april GD

Johannes 8:1-12

De overspelige vrouw

14 april

Matheus 21:1-11

De intocht in Jeruzalem

19 april

Lezing

Lijdensevangelie

21 april

Markus 16

Opstanding

22 april

Markus 16

Opstanding

28 apri

Johannes 20:19-29

Thomas

05 mei

Johannes 10:1-21

De goede herder

12 mei

Johannes 15:1-27

De ware wijnstok

19 mei GD

Johannes 16:1-23

De veroordeling

26 mei

Johannes 14:1-21

De weg

2 juni

Johannes 16-24-33

“Bid in Mijn naam”

 

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

31 maart

Johannes 6:1-15

De spijzig van de vijfduizend

21 april

Johannes 20:1-18

Maria aan graf, opstanding

12 mei

Johannes 15:1-27

De ware wijnstok

Feesttijden:

Lijdenstijd 24 maart t/m 20 april

Paastijd 21 april t/m 29 mei

Hemelvaartstijd  30 mei t/m 8 juni