Perikopen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
31-jan Johannes 5:1-18 Genezing van een zieke
7-feb Lukas 13:10-17 Genezing op de sabbat
14-feb Lukas 18:18-34 De rijke tempeloverste
21-feb Mattheüs 4:1-11 De verzoeking
28-feb Mattheüs 17:1-13 Verheerlijking op de berg
7-mrt Lukas 11:14-36 Tekenen van Jona
14-mrt Johannes 6:1-15 en 26-35 Spijziging op de berg
21-mrt Johannes 8:1-12 Overspelige vrouw
28-mrt Mattheüs 21:1-11 Intocht in Jeruzalem
1-apr Lukas 23:13-32 Het verhoor
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
14-feb Lukas 18 De rijke tempeloverste
14-mrt Johannes 6 Spijziging op de berg
Liederen
  Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst kinderen
Trinitarische tijd Te midden van ons zijt Gij onze Heer.

Heilig, Heilig.

Wees Gij een leidster

boven mij.

Lijdenstijd Wees ons nabij o Heer.

Heer, in Uw woorden is eeuwig leven.

Zaai nu uw zaad in de

aarde

Paastijd Op alle wegen zijt Gij mee gegaan.

Zie ons aan in Uw offer verenigd.

Open breekt de aarde.