Perikopen

Print this entry

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst
29-nov Lukas 21:25-36 Wederkomst van Christus
06-dec Mattheüs 25:1-13 De 10 jonge vrouwen
13-dec 1 Tess. 5:1-11 Wederkomst van Christus
20-dec Lukas 1:26-38 Verkondiging aan Maria
24 dec. 24:00 uur Mattheüs 1: 1-25 De geboorte van Jezus
25 dec. 08:00 uur Lukas 2:1-20 Verkondiging aan de herders
26 dec. 10:00 uur Johannes 21:15-25 Belijdenis van Petrus
31-dec 1 Johannes 4:7-16 De liefde van God
03-jan Lukas. 2:21-40 Simeon en Anna
06-jan Mattheüs 2:1-12 De priesterkoningen
10-jan Mattheüs 2:1-12 De priesterkoningen
17-jan Lukas 2:41-52 De twaalfjarige in de tempel
24-jan Johannes 2:1-11 Bruiloft te Kana
31-jan Johannes 5:1-18 Genezing van een zieke
07-feb Lukas 13:10-17 Genezing op de sabbat
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
06-dec Lukas 1 Verkondiging aan Maria
26-dec Lukas 2 De geboorte van Jezus
17-jan Lukas 2 De twaalfjarige in de tempel