Beschouwing 25-8-15

Hemelse vreugde

 

Ik zeg u : zo zal er meer blijdschap in de hemel zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over negenennegentig rechtschapenen die deze inkeer niet nodig hebben. ( Lukas 15:7)

 

Er zijn al vele pogingen gedaan om alles juist te doen en daardoor de eigen ziel of zelfs de hele wereld te redden. In het Nieuwe Testament zijn het de farizeeërs die dit streven belichamen, maar in elke religie, wereldbeschouwing of politieke overtuiging zou je ontelbare voorbeelden kunnen vinden van de houding:

“Als iedereen zo zou handelen als ik, dan zou de wereld in orde zijn”.

Kan zoiets ooit kloppen?

Als wij het goede dat wij menen te doen aan anderen dwingend willen opleggen dan ondermijnen wij dat juist. Het lijkt er voor de vooruitgang van de wereld niet om te gaan dat wij anderen voorschriften geven hoe ze dienen te handelen maar dat wij  zelf bereid te zijn om te veranderen.

In het eigen falen en “omdenken” schuilt de eigenlijke kracht tot “verwandelen”, tot omvormen. Dan verheugt de hemel zich.

 

Michael Bruhn, Priester,  Berlijn. In Die Christengemeinschaft 7-8/2015. Vertaling Els IJsselmuiden