Perikopen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

04 februari

Mattheüs 20:1-16

Arbeiders in de wijngaard

11 februari

Lukas 8: 4 –18

Gelijkenis van de Zaaier

18 februari

Johannes 5: 1-18

Bij het bad Bethesda

25 februari

Lukas 18: 18 –34

De tempeloverste

04 maart

Lukas 11: 14 – 36

Verkondiging van het lijden

11 maart

Johannes 6: 1-15, 26 – 41

Spijziging van de 5000

18 maart

Johannes 8: 1 –20

Overspelige vrouw, Licht der wereld

25 maart

Mattheüs 21: 1 –11

Intocht in Jeruzalem

01 april

Markus 16

Opstanding

 

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

4 februari

Lukas 8: 4-18

Gelijkenis van de Zaaier

4 maart

Johannes 6: 1-15

Spijziging van de 5000

1 april

Johannes 20: 1 –18

Maria aan het graf (opstanding)