Perikopen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

2 december

Lukas 21: 25-36

De Wederkomst

16 december

1 Tess. 5: 1-11

De Wederkomst

23 december

Lukas 1: 26-38

Verkondiging aan Maria

25 december

00.00 uur

Matheus 1: 1-25

De Geboorte van Jezus

25 december

08.00 uur

Lukas 2: 1-20

Verkondiging aan de herders

26 december

10.00 uur

Johannes 21: 15-25

Belijdenis van Petrus

30 december

Johannes 4: 7-16

De liefde van God

02 januari

Lukas 2: 21-40

Simeon en Anna

6 januari

Matheus 2: 1-12

De priesterkoningen

20 januari

Johannes 2: 1-11

Bruiloft te Kana

3 februari

Lukas 13: 10-17

De kromme vrouw

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

2 december

Lukas 1: 26-38

Verkondiging aan Maria

26 december

Lukas 2: 1-20

De geboorte van Jezus

06 januari

Mattheüs 2: 1-12

De priesterkoningen

03 februari

Johannes 2: 1-11

Bruiloft te Kana