Perikopen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

27 mei

Johannes 3: 1—17

Gesprek met Nicodemus

3 juni geen dienst

Johannes 4: 1—26

De Samaritaanse vrouw

10 juni

Lukas 10: 30—37

De barmhartige Samaritaan

17 juni

Johannes 17: 6—11

Hogepriesterlijk gebed

24 juni

Markus 1: 1—11

Doop in de Jordaan

1 juli, geen dienst

Johannes 1: 19—39

Getuigenis van Johannes

8 juli

Johannes 3: 22—36

Ik moet afnemen

15 juli, geen dienst

Johannes 5: 31—38

Christus over Johannes

22 juli

Markus 8: 27—38

Belijdenis van Petrus

29 juli, geen dienst

Mattheüs 7: 1—14

Oordeelt niet

5 augustus

Lukas 15: 1 –32

Verloren schaap, zilverstuk en zoon

12 augustus, geen dienst

Lukas 9: 1—17

Uitzending, spijziging van de vijfduizend

19 augustus

Lukas 18: 35—43

Genezing van een blinde

26 augustus

Markus 7: 31 –37, geen dienst

Genezing van een doofstomme

2 september

Lukas 10: 1-20, 38-42

Uitzending van de zeventig

9 september

Lukas 17: 5-37

Sterking geloof, genezing melaatse

16 september

Mattheüs 6: 19-34

Aardse schatten, zorgen

23 september

Lukas 7: 11-17

Opwekking jongeling te Naïn

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

3 juni geen dienst

 

Johannes 4: 1—14

De Samaritaanse vrouw

2 september

Lukas 10: 38-42

Martha en Maria