Perikopen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

03 december

Lukas 21: 25-36

De Wederkomst

10 december

Lukas 21: 25-36

De Wederkomst

17 december

Lukas 1: 26-38

Verkondiging aan Maria

24 december

Markus 13: 24-37

De Wederkomst

25 december

0:00 uur

Mattheüs 1:1 en 18-25

De Geboorte van Jezus

25 december

08:00 uur

Lukas 2: 1-20

Verkondiging aan

de herders

26 december

10:00 uur

Johannes 21: 15-25

Belijdenis van Petrus

31 december

1. brf Johannes 4: 7-16

Liefde van God

07 januari

Mattheüs 2: 1-12

De priesterkoningen

14 januari

Lucas 2: 41-51

Twaalfjarige Jezus in de tempel

21 januari

Johannes 2: 1-11

Bruiloft in Kana

28 januari

Mattheüs 8: 5-13

De hoofdman van

Kapernaüm

04 februari

Mattheüs 20:1-16

Arbeiders in de wijngaard

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

3 december

Lukas 1: 26-38

Verkondiging aan Maria

26 december

Lukas 2: 1-20

De geboorte van Jezus

7 januari

Mattheüs 2: 1-12

De priesterkoningen

4 februari

Lukas 8: 4-18

Gelijkenis van de Zaaier