Perikopen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

30 september

Mattheüs 22: 1-14

Koninklijke bruiloft

7 oktober

Efez. 6: 10-19

Wapenrusting Gods

14 oktober

Openbaringen 12

Strijd tegen de draak

21 oktober

Openbaringen 19: 11-16

GEEN DIENST

De witte ruiter

28 oktober

Openbaringen 1: 9-20

De Mensenzoon

4 november

Openbaringen 3: 1-6

Sardes

11 november

Openbaringen 3: 14-22

Laodicea

18 november

Openbaringen 4: 1-8

GEEN DIENST

De troon

25 november

Openbaringen 21

Het Nieuwe Jerusalem

2 december

Lukas 21: 25-26

Wederkomst van Christus

 

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

 

Mensenwijdingsdienst

Zondagsdienst kinderen

Michaëlstijd

Laten wij afleggen

Te midden van ons zijt gij

Wij komen uit een land van

November

Waardig is het lam

O Christus laat uw getrouwen

Wees gij een leid-ster