Perikopen

Het evangelie in de Mensenwijdingsdienst

25 maart

Mattheüs 21: 1—11

Intocht in Jeruzalem

27 maart

Markus 11: 12-25

De vijgenboom

30 maart

Johannes 19: 1-15

Veroordeling

01 april

Markus 16

Opstanding

08 april

Johannes 20: 19—29

Thomas

15 april

Johannes 10: 1—21

De goede herder

22 april

Johannes 15: 1—27

De ware wijnstok

29 april

Johannes 16: 1—33

“Ik ga tot de Vader”

06 mei

Johannes 14: 1—31

De weg

13 mei

Johannes 16: 24—33

“Bid in Mijn naam”

20 mei

Johannes 14: 23— 31

“Wie Mij waarachtig liefheeft”

21 mei

Johannes 14: 23— 31

“Wie Mij waarachtig liefheeft”

22 mei

Johannes 14: 23— 31

“Wie Mij waarachtig liefheeft”

27 mei

Johannes 3: 1—17

Gesprek met Nicodemus

 

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen

1 april

Johannes 20: 1 –18

Maria aan het graf, Opstanding

6 mei

Johannes 21: 1—13

Wonderbare visvangst

21 mei, 2e Pinksterdag

Handelingen 2: 1-11

Pinksteren