Perikopen

Evangelie in de Mensenwijdingsdienst

24 september

Lukas 7: 11-17

Opwekking jongeling te Naïn

1 oktober

Mattheüs 22: 1-14

Koninklijke bruiloft

8 oktober

Efez. 6: 10-19

Wapenrusting Gods

15 oktober

Openbaringen 12

Strijd tegen de draak

22 oktober

Openbaringen 19: 11-16

De witte ruiter

29 oktober

Openbaringen 1: 9-20

De Mensenzoon

5 november

Openbaringen 3: 1-6

Sardes

12 november

Openbaringen 3: 14-22

Laodicea

19 november

Openbaringen 4: 1-8

De troon

26 november

Openbaringen 7: 9-17

De grote schare

3 december

Lukas 21: 25-26

Wederkomst van Christus


Evangelie in de zondagsdienst voor kinderen

1 oktober

Mattheüs 22: 1-14

Koninklijke bruiloft

5 november

Openbaringen 1: 9-20

De Mensenzoon

3 december

Lukas 1: 26-38

Verkondiging aan Maria