Godsdienstlessen

De lessen voor klas 1 t/m 3

Beste ouders,

We zijn heel blij een geschikte nieuwe godsdienstlerares te hebben gevonden voor klas 1 t/m 3 ( dus groep 3 t/m 5).

Het is Marie-José van den Berg,  al vele jaren lid van onze gemeente, waarin overigens ook haar eigen kinderen opgroeiden.

Bovendien  heeft zij ook door haar opleidingen en beroep veel ervaring met kinderen.

Zij verheugt zich zeer op de lessen. De gewenst inhoud en vorm van de lessen hebben we met haar afgestemd en we houden er met haar contact over. Marie-José zal, als er voldoende kinderen worden aangemeld, op dondermiddagen, om de week lesgeven in onze kerk.

Eerste les op donderdag  14 september van 14:45 tot 15:45 uur

Les data: 28 september en 12 oktober, 

2, 16 en 30 november, 14 december

 

De aanvangstijd op de donderdagmiddagen wordt nog nader bepaald na afstemming met de uitgaanstijd van die klassen op de Michaëlschool in Bussum. Evenals de data die we mede willen afstemmen op de plaatselijke schoolvakanties en eventuele nadere afspraken.

We hopen van harte  jullie kinderen dan te mogen verwelkomen en waar mogelijk een beroep op jullie te mogen doen voor eventuele activiteiten in of rond de lessen.

Hopelijk melden jullie de kinderen zo spoedig mogelijk aan bij mij ( 035-6563160) of Marie-José ( 035-6938325) zodat wij een en ander tijdig goed kunnen plannen.

En misschien willen jullie ons ook in contact brengen met ouders die er ook belangstelling voor hebben of die wij (nog) over het hoofd zagen.

We hopen ook dat jullie willen voldoen aan de gewenst financiële bijdrage voor de kosten die we maken.

Die bedraagt per kind volgens onze financiële richtbedragen:

Per schooljaar voor:

Beneden gemiddeld inkomen    55 euro

Gemiddeld inkomen                   75 euro

Bovengemiddeld inkomen         95 euro

 

Graag overmaken op onderstaand gironummer

onder vermelding van Godsdienstles en schooljaar

IBAN nummer:  NL55  INGB  0000 527680

T.n.v. Christengemeenschap Het Gooi, Amersfoort

 

Ps. Binnenkort hebben we ook een brochure beschikbaar over de Zondagsdienst voor de kinderen.

Met hartelijke groet,

 

Els IJsselmuiden