Oproep Vakantiegeld!

by Jaap van Dijk | 7 juni 2021 20:55

Graag vraag ik jullie aandacht voor de jaarlijkse bijdrage aan het vakantiegeld voor onze priester.

In de maand mei, waarin bijna iedereen van ons zelf ook het vakantiegeld uitgekeerd krijgt, is het fijn als wij ook de beoogde 1500 euro vakantiegeld uit ons budget bij elkaar kunnen brengen.

Het zou fijn zijn als jullie het bedrag dat je wilt schenken voor het vakantiegeld, overmaakt op onze rekening bij de ING

NL55 INGB 0000 5276 80 onder vermelding vakantiegeld.

 

Hartelijk dank voor jullie bijdragen

 

Namens het bestuur Jaap van Dijk

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2021/06/07/oproep-vakantiegeld/


Wie wil de godsdienstlessen verzorgen

by Jaap van Dijk | 7 juni 2021 20:50

Alweer een aantal jaren zijn onze godsdienstlessen liefdevol verzorgd door Marie-José. Vanuit de gemeente willen wij onze hartelijke dank daarvoor uitspreken. De lessen vormen een verbinding tussen enerzijds de zondagdienst voor kinderen en anderzijds het toewerken naar het sacrament van de jeugdwijding. Voor ons als gemeente zijn deze godsdienstlessen van wezenlijk belang. We onderschrijven daarom ook van harte de oproep van Marie-José voor het vinden van iemand die de lessen verder wil vormgeven.

Heeft u interesse neem dan contact op met Ardan Heerkens

020-3417631

 

Namens het bestuur

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2021/06/07/wie-wil-de-godsdienstlessen-verzorgen/


Verhaal voor de kinderen!

by Jaap van Dijk | 7 juni 2021 20:35

Naar aanleiding van de wens om naast de kinderdienst meer inhoud te brengen in de vorm van een verhaal is er een enquête gehouden hoe dit het beste in de tijd vorm te geven.

Als proef gaan we de komende twee zondagsdiensten voor de kinderen (20 juni en 12 sept) eerst een verhaal vertellen voorafgaande aan de dienst. Hiermee verschuift te aanvangstijd met 15 minuten voor de kinderdienst van 11:15 naar 11:30 uur. Wel is het de bedoeling om op tijd aanwezig te zijn, zodat we om 11.10 uur met het verhaal kunnen beginnen.

Het verhaal voor de kinderen wordt gehouden in de gemeentekamer. Voor de mensen die aan de Mensenwijdingsdienst hebben deelgenomen is de gemeentekamer dan niet beschikbaar en zal de voorste uitgang van de cultusruimte gebruikt worden. Na deze twee keer zullen wij evalueren hoe het gegaan is en besluiten of we op deze manier verder willen of dat er nog wat aangepast moet worden. Uiteraard vraagt dit van iedereen de nodige aanpassingen op de zondagen dat er kinderdienst is. We hopen zo samen een goede manier te vinden om een verhaal te kunnen geven aan de kinderen.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2021/06/07/verhaal-voor-de-kinderen/


Kunst in de Kerk

by Jaap van Dijk | 7 juni 2021 20:34

In de Heilige Nachten van 2013-14 gaf ik mezelf de opdracht 12 basis oefeningen, uitgaande van een kleurencirkel van 12 verschillende kleuren, grote postkaart maat, 14 x 17 cm. te schilderen. De wetten van Licht, Kleur en Duisternis zoals beleefd en ontwikkeld door Liane Collot d’Herbois vormen de basis voor het kleurgebruik en de manier van sluieren.

Magenta was de enige kleur in het eerste schilderij, magenta en karmijn in het tweede enzovoort tot violet in het laatste waarin alle 12 kleuren voorkomen.

In elke volgende maand van 2014 is steeds een van deze oefeningen verder uitgewerkt, maat 26 x 25 cm., tot een volledig schilderij. Wat interessant is, is dat de kleuren, de roden vooral, prominent aanwezig blijven in alle schilderijen.

 

Het is leuk en een beetje een uitdaging elk schilderij een eigen karakter te geven.

Elsie Franken

De schilderingen van Elsie Franken zijn vanaf 23 mei te zien.

De kunstcommissie.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2021/06/07/kunst-in-de-kerk/


Johannes de Doper, Zo 20 jun 12:00 uur

by Jaap van Dijk | 7 juni 2021 20:33

Inleiding

hij is Elia, die moet komen       

Met groot verlangen verwachtte het Joodse volk de terugkomst van de grote profeet Elia. En met ongekende overgave ontvingen mensen de doop van Johannes de Doper. Net voor de Johannestijd vertelt Liga Skujina, studente aan het priesterseminarie in Hamburg, over deze twee inspirerende gestaltes.

 

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Namens de programma commissie

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2021/06/07/johannes-de-doperzo-20-jun-1200-uur/


Mensenwijdingsdiensten

by Jaap van Dijk | 25 maart 2020 12:31

In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus zullen de diensten vanaf 9 april beperkt toegankelijk zijn voor gemeenteleden en belangstellenden na telefonische aanmelding.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/03/25/mensenwijdingsdiensten/


Hoe kan ik voordelig schenken?

by Jaap van Dijk | 24 januari 2016 08:54

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2016/01/24/hoe-kan-ik-voordelig-schenken/