Michaëlfeest Zo 04 okt. 11:45 uur

by Jaap van Dijk | 28 september 2020 10:44

Het is een tijd waarin een extra appèl wordt gedaan op onze moedskrachten en waarin we worden uitgedaagd. Dat proberen we ook dit jaar in het feest van de aartsengel Michaël gestalte te geven.

Dit jaar zal er geen tunnel zijn, wel zal Ardan een mooi verhaal vertellen en mogen de kinderen een zelf meegebracht steentje op de weegschaal leggen. Ook zal er een feestelijke tafel zijn met nazomers lekkers. Bij goed weer vind dit plaats in de kloostertuin. Graag je aanmelden bij Peti uiterlijk vrijdagavond, liefst eerder.

 

De programmacommissie

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/09/28/michaelfeest-zo-04-okt-1145-uur/


Het verborgen sacrament Zo 11 okt. 11:15 uur

by Jaap van Dijk | 28 september 2020 10:42

De Christengemeenschap kent zeven sacramenten die de kern vormen van het religieuze leven. Deze sacramenten zijn voor iedereen toegankelijk en worden zichtbaar voor de gemeenschap daar waar ze geleefd en gedragen worden in de gemeenschap met uitzondering van één: het biechtsacrament. Aan de hand van een inleiding neemt Ardan Heerkens u mee achter de gesloten deuren van dit verborgen sacrament om de diepere betekenis uit te lichten.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/09/28/het-verborgen-sacramentzo-11-okt-1115-uur/


Allerzielen Zo 1 nov 11:30 uur

by Jaap van Dijk | 28 september 2020 10:42

Een bijeenkomst met poëzie en muziek.

De bedoeling is dat we dit samen vormgeven. Ieder die een mooi, treffend gedicht of korte tekst wil laten horen is daartoe van harte uitgenodigd. Zo kunnen we met elkaar overledenen gedenken die ons dierbaar waren. Geef je bijdrage aan mij door, zodat er een mooi geheel ontstaat. Ook als je liever niet zelf spreekt is het fijn als je het wel inlevert. Dan kan het toch klinken.

Aanwezigheid en bijdragen graag voor 18 oktober melden en geven aan Marijke van Wageningen tel. 035-6284829 of e-mail: mvanwageningenw@gmail.com

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/09/28/allerzielen-zo-1-nov-1130-uur/


Gemeentebijeenkomst Zo 8 nov 11:30 uur

by Jaap van Dijk | 28 september 2020 10:40

Na de kinderdienst zal er tijdens de gemeentebijeenkomst even stilgestaan worden bij de financiële zaken voor het komende jaar. Verder is er een inhoudelijk programma verzorgd door Ardan Heerkens en sluiten we het kerkelijk jaar af.

Tijdens de gemeentebijeenkomst, zal op zolder een poppenspel met activiteit zijn, voor kinderen tot 9 jaar: “Het meisje met de lantaarn “. De vraag die ze heeft is: Hoe kom ik aan een lichtje in mijn lantaarn?

Voor beide activiteiten graag aanmelden bij Peti, uiterlijk vrijdag.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/09/28/gemeentebijeenkomstzo-8-nov1130-uur/


Adventstuintje Zo 29 nov 16:00 uur

by Jaap van Dijk | 28 september 2020 10:40

Lieve grootouders, ouders, leden en belangstellenden,

Als rond 4 uur ‘s middags het daglicht afneemt, luisteren we eerst naar het verhaal. Daarna ontsteken de kinderen hun lichtjes en verlichten daarmee het adventstuintje. De engel begeleidt de kleintjes daarbij terwijl we luisteren naar adventsmuziek

Het is plezierig als jullie rond 15:45 uur aanwezig zijn. Graag aanmelden bij Peti en vanwege de stilte geen kinderen jonger dan 3 jaar meenemen.

 

Namens de programma commissie

Anemoon

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/09/28/adventstuintjezo-29-nov1600-uur/


Mensenwijdingsdiensten

by Jaap van Dijk | 25 maart 2020 12:31

In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus zullen de diensten vanaf 9 april beperkt toegankelijk zijn voor gemeenteleden en belangstellenden na telefonische aanmelding.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/03/25/mensenwijdingsdiensten/


Hoe kan ik voordelig schenken?

by Jaap van Dijk | 24 januari 2016 08:54

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2016/01/24/hoe-kan-ik-voordelig-schenken/