Sinterklaasfeest Zo 06 dec 11:45 uur

by Jaap van Dijk | 29 november 2020 14:21

Na de zondagsdienst voor de kinderen is er een Sinterklaasverhaal voor jong en oud en wie weet is er ook nog wat lekkers te vinden.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/11/29/sinterklaasfeestzo-06-dec1145-uur/


Droomlied van Olav Åsteson Zo 03 jan 11:30 uur

by Jaap van Dijk | 29 november 2020 14:20

Olav Åsteson valt op Kerstavond in een diepe slaap en ontwaakt op Driekoningen. Hij trekt naar de kerk om zijn dromen aan de mensen te verkondigen. Door de elementenwereld, langs de sterrenwereld trekt hij, over de Gjallarbrug en hoort in de hemelsferen van zijn Peetmoeder dat in Brokksvalin de Oordeelsdag zal klinken, waar aan Christus’ zijde, de aartsengel Michaël met zijn weegschaal de mensen weegt en aan Hem overdraagt. Het lied wordt zonder begeleiding gezongen, om de beelden des te indringender te laten zijn. Voorafgaand wordt een korte inleiding gegeven. Niet geschikt voor jonge kinderen, door de soms directe inhouden in de onderwereld. Graag een vrijwillige bijdrage.

Gert Ruijer

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/11/29/droomlied-van-olav-asteson-zo-03-jan1130-uur/


Grensverleggend samenwerken: Zo 10 jan 11:30 uur

by Jaap van Dijk | 29 november 2020 14:19

hoop, geloof of realiteit?

 

Al sinds zijn studententijd werkt Giel Verbeeck (49) over de nationale grenzen. Hij begon in de late jaren negentig op de financiële markten in Centraal-Europa en Rusland. Daarna werkte hij op de Balkan en in Centraal Azië als adviseur in de water- en utiliteitssector. De laatste vijftien jaar sloeg hij zijn vleugels nog verder uit naar het Midden-Oosten, Sub Sahara Afrika en recentelijk Sri Lanka. Op uitnodiging van het bestuur gaat hij op 10 januari in op de vraag: Welke rol speelt het religieuze in je werk en in je samenwerking met anderen? Giel wil je graag meenemen in zijn eigen ervaringen. Misschien geeft dat wel aanleiding tot een uitwisseling in de vorm van een aansluitend gesprek.

Giel Verbeeck

 

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/11/29/grensverleggend-samenwerken-zo-10-jan1130-uur/


Gaven – goud en wierook en mirre Zo 17 jan 11:30 uur

by Jaap van Dijk | 29 november 2020 14:18

Inleiding door Ardan Heerkens

Het evangelie volgens Mattheüs bericht ons over priesterwijzen uit het Oosten die goud en wierook en mirre brachten aan het kind. Wie waren zij en waarom juist deze gaven?

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/11/29/gaven-goud-en-wierook-en-mirrezo-17-jan1130-uur/


Mijn weg naar de Christengemeenschap Zo 31 jan 11:30 uur

by Jaap van Dijk | 29 november 2020 14:16

Peter Sandberg vertelt over zijn ontmoeting met de Christengemeenschap en het vinden van zijn eigen weg daarin.

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/11/29/mijn-weg-naar-de-christengemeenschapzo-31-jan1130-uur/


Mensenwijdingsdiensten

by Jaap van Dijk | 25 maart 2020 12:31

In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus zullen de diensten vanaf 9 april beperkt toegankelijk zijn voor gemeenteleden en belangstellenden na telefonische aanmelding.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2020/03/25/mensenwijdingsdiensten/


Hoe kan ik voordelig schenken?

by Jaap van Dijk | 24 januari 2016 08:54

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2016/01/24/hoe-kan-ik-voordelig-schenken/