Wereldconferentie LOGOS

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:56

Van 7 t/m 11 oktober wordt, om het honderdjarig bestaan van de Christengemeenschap met elkaar te vieren, de internationale conferentie ‘LOGOS – Wijden van de mensheid’ gehouden in Dortmund. Ieder die dat wil, van jong tot oud, kan aan dit bijzondere evenement deelnemen. In het Pinksternummer van In beweging vind je allerlei praktische informatie. Bij dit gemeentebericht vind je een postkaart. Mocht je persoonlijk niet kunnen deelnemen aan de conferentie, maar wil je vanuit de verte dit verjaardagsfeest wel meevieren, schrijf dan je gelukwens, goede gedachten of wat je ook maar kenbaar wilt maken op de kaart (mag gewoon in je moedertaal of in een andere kunstzinnige vorm, zet wel je naam en gemeente/land erbij). Al deze kaarten uit de hele wereld zijn dan tijdens de conferentie op een wand te zien en te lezen. Wie er niet heen kan, wil dit gebeuren misschien wel mee mogelijk maken, want de deelnemersbijdragen zijn niet dekkend voor de kosten die moeten worden gemaakt. Wil je iets bijdragen, dan kan dat via De Christengemeenschap Gezamenlijke Kas, IBAN NL43 INGB 0000 3499 01[1], o.v.v. ‘Gift tbv conferentie Dortmund’.

 

Endnotes:
  1. 0000 3499 01: tel:0000%203499%2001

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/wereldconferentie-logos/


Kinderdienst 2e Pinksterdag Ma 06 juni 11:05 uur

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:55

Eén keer per jaar klinkt na de evangelielezing in de dienst voor de kinderen de Pinksterhymne over de zeven gaven van de heilige Geest die zich uitgiet over de mensheid als geschenk van de allerhoogste God. De oorspronkelijke tekst is neergeschreven in het Latijn door  Hrabanus Maurus in de 9de eeuw. Goethe heeft deze bewerkt en die is opgenomen in de Pinksterdienst voor de kinderen; voor ons in een Nederlandse vertaling.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/kinderdienst-2e-pinksterdagma-06-juni-1105-uur/


Pinksterpicknick Ma 06 juni 12:15 uur

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:54

Beste ouders, grootouders, gemeenteleden en belangstellenden,

 

Ook dit jaar willen we graag Pinksteren vieren met elkaar door te gaan picknicken op de prachtige locatie van Natuurmonumenten. Een mooie gelegenheid om elkaar wat uitgebreider te zien en spreken. Graag wat lekkers te eten en te drinken meenemen voor gezamenlijk gebruik en voor jezelf borden, bekers, bestek etcetera. Neem eventueel een picknickkleed of stoeltjes mee en houdt zonodig rekening met sterke zonneschijn. Spelletjes voor de kinderen zijn zeer welkom. Gezellig, graag tot dan!

We verzamelen bij Brambergen bij het vijvertje, bezien vanaf de fietsenstalling aan de linkerkant van het restaurant, rond 12:15 uur. (Noordereinde 54-d, ‘s-Graveland)

 

Voor auto’s wordt door natuurmonumenten 1,75 parkeergeld gerekend

 

Anemoon en Ardan

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/pinksterpicknickma-06-juni-1215-uur/


Afscheidsfeest Ardan Heerkens Zo 26 juni 11:45uur

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:53

Na de Mensenwijdingsdienst willen wij graag Ardan bedanken voor zijn jarenlange inzet en het dragen van onze gemeente. Het zou mooi zijn om met elkaar in de kloostertuin te gaan picknicken, waarbij Ardan het Johannes verhaal zal vertellen.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/afscheidsfeest-ardan-heerkenszo-26-juni-1145uur/


Zomerschatten Zo 04 sept 12:00 uur

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:52

Wat heb jij aan schatten mogen ontvangen in de zomer?  Bijvoorbeeld een avontuur of tegenslag, iets grappigs of een bijzonder toeval. Wat heeft je geraakt of geïnspireerd, waar werd je blij van?

Wees erbij en deel je zomerschatten met ons. Na de kinderdienst, voor jong en oud.

 

Anemoon

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/zomerschattenzo-04-sept1200-uur/


Afscheidsfeest Els IJsselmuiden Zo 11 sept 11:00 uur

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:51

Op deze dag willen wij Els IJsselmuiden bedanken voor haar jarenlange inzet en opbouw van onze gemeente, en veel plezier wensen in haar nieuwe woonomgeving. Gelukkig blijft Els ons voorlopig, ook na dit officiële moment nog bezoeken om de mensenwijdingsdienst voor ons te celebreren.

 

Het bestuur

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/afscheidsfeest-els-ijsselmuidenzo-11-sept-1100-uur/


Stichting dag Christengemeenschap Z0 18 sept 11:30 uur

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:50

Els IJsselmuiden zal na de Mensenwijdingsdienst een inleiding verzorgen over de stichtingsdag van de Christengemeenschap 100 jaar geleden, op 16 september. Ook is het die dag 16 jaar geleden dat onze cultusruimte werd gewijd door de bewindsdrager Ernst Terpstra. Vanaf dat moment had de gemeente het Gooi een nieuwe plek voor de Cultus.

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/stichting-dag-christengemeenschapz0-18-sept1130-uur/


Michaëlfeest Zo 02 okt 12:00 uur

by Jaap van Dijk | 21 mei 2022 06:49

Na de zondagsdienst voor kinderen willen we graag met elkaar het feest van Michaël vieren.

 

Anemoon

 

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2022/05/21/michaelfeestzo-02-okt1200-uur/


Hoe kan ik voordelig schenken?

by Jaap van Dijk | 24 januari 2016 08:54

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2016/01/24/hoe-kan-ik-voordelig-schenken/