Geen categorie

Michaëlfeest Zo 04 okt. 11:45 uur

Print this entry

Het is een tijd waarin een extra appèl wordt gedaan op onze moedskrachten en waarin we worden uitgedaagd. Dat proberen we ook dit jaar in het feest van de aartsengel Michaël gestalte te geven.

Dit jaar zal er geen tunnel zijn, wel zal Ardan een mooi verhaal vertellen en mogen de kinderen een zelf meegebracht steentje op de weegschaal leggen. Ook zal er een feestelijke tafel zijn met nazomers lekkers. Bij goed weer vind dit plaats in de kloostertuin. Graag je aanmelden bij Peti uiterlijk vrijdagavond, liefst eerder.

 

De programmacommissie

 

Landelijke ledendag Za 10 okt. 09:30 uur

Print this entry

De jaarlijkse ontmoetingsdag is op 10 oktober in de Andrieskerk in Amsterdam, A.J. Ernststraat 869. Uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen leden van verschillende gemeenten staat op deze dag centraal. We hechten er als landelijk bestuur aan om juist ook in deze tijd de band tussen de leden van de verschillende gemeenten te verzorgen.

Aanmelding

Vanwege de bekende omstandigheden is aanmelding verplicht. Na uw aanmelding krijgt u bericht of u kunt komen. Er is in de gemeentezaal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus we moeten het echt zo doen. Geen toegang dus zonder aanmelding vooraf.

Aanmelding: secretariaat@christengemeenschap.nl of 070-3451506

Om 09.30 uur is er gelegenheid aan de mensenwijdingsdienst deel te nemen.

Na de dienst is er koffie en thee en om 11.00 uur beginnen we met het programma.

 

  • Verslag van de werkzaamheden van het landelijk bestuur
  • Gesprek in groepen over ervaringen met Covid 19 in verschillende gemeenten
  • Inleiding door Marianne de Nooij over de viering van 100 jaar Christengemeenschap
  • Gesprek in groepen hierover: wensen en ideeën
  • Cultische afsluiting

Einde rond 15:30 uur.

 

Voor koffie en thee alsmede een kopje soep tussen de middag wordt gezorgd. U wordt verzocht zelf voor de rest van uw lunch te zorgen. Tijdens de dag draagt de organisatie zorg voor de naleving van de dan geldende regels van het RIVM

 

Het verborgen sacrament Zo 11 okt. 11:15 uur

Print this entry

De Christengemeenschap kent zeven sacramenten die de kern vormen van het religieuze leven. Deze sacramenten zijn voor iedereen toegankelijk en worden zichtbaar voor de gemeenschap daar waar ze geleefd en gedragen worden in de gemeenschap met uitzondering van één: het biechtsacrament. Aan de hand van een inleiding neemt Ardan Heerkens u mee achter de gesloten deuren van dit verborgen sacrament om de diepere betekenis uit te lichten.

 

Allerzielen Zo 1 nov 11:30 uur

Print this entry

Een bijeenkomst met poëzie en muziek.

De bedoeling is dat we dit samen vormgeven. Ieder die een mooi, treffend gedicht of korte tekst wil laten horen is daartoe van harte uitgenodigd. Zo kunnen we met elkaar overledenen gedenken die ons dierbaar waren. Geef je bijdrage aan mij door, zodat er een mooi geheel ontstaat. Ook als je liever niet zelf spreekt is het fijn als je het wel inlevert. Dan kan het toch klinken.

Aanwezigheid en bijdragen graag voor 18 oktober melden en geven aan Marijke van Wageningen tel. 035-6284829 of e-mail: mvanwageningenw@gmail.com

 

Gemeentebijeenkomst Zo 8 nov 11:30 uur

Print this entry

Na de kinderdienst zal er tijdens de gemeentebijeenkomst even stilgestaan worden bij de financiële zaken voor het komende jaar. Verder is er een inhoudelijk programma verzorgd door Ardan Heerkens en sluiten we het kerkelijk jaar af.

Tijdens de gemeentebijeenkomst, zal op zolder een poppenspel met activiteit zijn, voor kinderen tot 9 jaar: “Het meisje met de lantaarn “. De vraag die ze heeft is: Hoe kom ik aan een lichtje in mijn lantaarn?

Voor beide activiteiten graag aanmelden bij Peti, uiterlijk vrijdag.

 

Mensenwijdingsdiensten

Print this entry

In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus zullen de diensten vanaf 9 april beperkt toegankelijk zijn voor gemeenteleden en belangstellenden na telefonische aanmelding.