Algemeen

‘Liefde in geboorte en dood’ Zo 10 nov 11:45 uur

Print this entry

Door Susannah van Asch-Yasuda

Deze ochtend vertelt Susannah van Asch over wat haar overkwam: in april 2016 stierf haar oudste zoon van vijf jaar totaal onverwacht na een kort ziekbed, vier dagen later kwam haar derde zoon ter wereld. Deze bizarre samenloop van omstandigheden heeft haar overtuigd van het feit dat dood en geboorte twee kanten zijn van dezelfde poort; geboorte en dood zijn slechts drempels tussen twee werelden waar wij leven. Zij vertelt over wat er allemaal gebeurde en hoe zij kon omgaan met verdriet en blijdschap zo kort op elkaar; hoe het haar helpt om nu met nog meer levenslust en aandacht in haar gezin te staan.

Er is ruimte voor vragen en gesprek.

Deze ochtend zal er ook een activiteit voor de kinderen zijn

 

Adventstuintje Zo 01 dec 16:00 uur

Print this entry

Lieve grootouders, ouders, leden en belangstellenden,

 

Wij nodigen jullie weer van harte uit om met of zonder (klein) kinderen vanaf 3 jaar (met het oog op de gewenste stilte uitdrukkelijk niet jonger) bij onze adventstuin te komen.

Als rond 4 uur ‘s middags het daglicht afneemt, luisteren we eerst naar het verhaal. Daarna ontsteken de kinderen hun lichtjes en verlichten daarmee het adventstuintje. De engel begeleidt de kleintjes daarbij terwijl we samen adventsliederen zingen.

Het is plezierig als jullie rond 15:45 uur aanwezig zijn.

Namens de programma commissie

Anemoon

 

Gemeentebijeenkomst Zo 8 dec 11:15 uur

Print this entry

Graag nodigen wij u allen uit voor de gemeentebijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn een wezenlijk deel van ons sociale gemeenteleven.

 

Agenda:

 

  • Opening
  • Vaststellen begroting 2020 van het Gooi
  • Voorstel tot benoeming Karel Jan Tusenius als bestuurslid
  • Terugblik op het kerkelijk jaar en afsluiting
  • Inleiding door Ardan Heerkens over Advent
  • Gesprek
  • Sluiting

 

Het bestuur zou graag aan de hand van vragen die leven in de gemeente met elkaar in gesprek komen. Om dit goed voor te kunnen bereiden is het wenselijk dat de vragen vooraf bij het bestuur zijn ingediend.

Met het huidige ritme van de Mensenwijdingsdienst is het niet meer mogelijk om het bestuur ‘luistert en vertelt’ te houden op de vijfde zondag van de maand. Op deze manier hopen wij toch ruimte te hebben voor gesprek in de gemeente.

 

Vragen voor de vergadering graag via gemeenteberichten@gmail.com