Paasviering Zo 21 april 11:45 uur

Na de dienst willen graag het Paasfeest vieren met elkaar. In de cultusruimte zal een paastuintje zijn waarin de kinderen hun graanpotje zetten (graag thuis zaaien, ongeveer twee weken van tevoren).

Ardan Heerkens zal een verhaal vertellen. Onder begeleiding van muziek en zang gaan de kinderen om de beurt naar de Paasgrot waar ze een ‘engel’ zullen ontmoeten en een lichtje krijgen om in het tuintje te zetten. De jonge kinderen gaan zonodig onder begeleiding van een ouder.

Na afloop is er sap en lekkers én een verrassing in de graanpotjes. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Koningsdag Za 27 april 10:00 uur

Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. Ook wij als gemeente doen graag mee in het oranjefeestgedruis door het openstellen van onze schone toiletten, koffie met lekkernijen, een verhaal voor jong en oud en voor de kinderen een spel. Alles zal plaatsvinden tussen 10 en 13 uur. Mochten er mensen willen helpen neem dan contact op met de programmacommissie. via het e-mailadres: lucyvandijk@gmail.com

 

Lucy van Dijk

Paasspel Vrij 03 mei 19:30 uur

Dit oud middeleeuws paasspel oorspronkelijk uit Innsbruck zal door de Company van het Gooi gespeeld worden. Het zijn korte scenes afgewisseld door zang en muziek. Het spel is niet geschikt voor jonge kinderen vanwege bepaalde scenes die zich afspelen in de Hel en het marktplein.

Graag uw vrijwillige bijdrage na afloop van het spel. Inloop met koffie en thee vanaf 19:00 uur.

Gemeentevergadering Zo 12 mei 11:30 uur

Programma:

  • Opening
  • Bespreken en vaststellen Jaarrekening 2018
  • Inleiding door Ardan Heerkens
  • Gesprek en vragen
  • Sluiting

Het bestuur zou graag aan de hand van vragen die leven in de gemeente met elkaar in gesprek komen. Om dit goed voor te kunnen bereiden is het wenselijk dat de vragen vooraf bij het bestuur zijn ingediend.

Met het huidige ritme van de Mensenwijdingsdienst is het niet meer mogelijk om het bestuur ‘luistert en vertelt’ te houden op de vijfde zondag van de maand. Op deze manier hopen wij toch ruimte te hebben voor gesprek in de gemeente.

Vragen voor de vergadering graag via gemeenteberichten@gmail.com

Pinksterpicknick Ma 10 juni 11:35 uur

Beste ouders, grootouders, gemeenteleden en belangstellenden,

We nodigen jullie hierbij weer uit voor een picknick in natuurlijke omgeving waar ook gewandeld en gespeeld kan worden. Wij hopen zo een samenzijn en ontmoeten te kunnen creëren voor onze gemeente, enkelingen, gezinnen en zeker ook die gezinnen waar de kinderen nog te jong zijn voor de kinderdienst en natuurlijk alle anderen uit onze gemeente. 

De picknick zal plaatsvinden op 2e Pinksterdag na de Zondagsdienst voor de kinderen. Vanaf de Christoforuskerk vertrekken we elk met eigen vervoer rond 11:35 uur naar de speeltuin van het bezoekerscentrum in ‘s-Graveland van Natuurmonumenten. (Noordereinde 54B 1243 JJ ‘s-Graveland) Het is vanuit de kerk ongeveer 5.5 km fietsen, mooi langs heide en door bos, en er is ook gratis parkeergelegenheid.

 

Arend, Hadewych, Anemoon, Titia  en Ardan

Kijk op het lidmaatschap

Deze cursus richt zich op mensen die meer willen weten over de sacramenten, het credo en de organisatie van de Christengemeenschap, of die de stap willen zetten naar het lidmaatschap. Iedereen is welkom! De cursus is opgebouwd uit drie delen en vindt telkens plaats tijdens de activiteit voor de kinderen op de gezinszondagen 3 februari, 3 maart en 31 maart.

 

Ardan Heerkens

Gemeentevergadering Zo 12 mei 11:30 uur

Programma:

  • Opening
  • Bespreken en vaststellen Jaarrekening 2018
  • Inleiding door Ardan Heerkens
  • Gesprek en vragen
  • Sluiting

 

Het bestuur zou graag aan de hand van vragen die leven in de gemeente met elkaar in gesprek komen. Om dit goed voor te kunnen bereiden is het wenselijk dat de vragen vooraf bij het bestuur zijn ingediend.

Met het huidige ritme van de Mensenwijdingsdienst is het niet meer mogelijk om het bestuur “luistert en vertelt” te houden op de vijfde zondag van de maand. Op deze manier hopen wij toch ruimte te hebben voor gesprek in de gemeente.

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.