Het Lijdensevangelie vr 02 apr 15:00 uur

Print this entry

Op Goede Vrijdag, op het “9e uur”, wordt het Lijdensevangelie gelezen om bij ons altaar stil te staan bij de gebeurtenissen op Golgotha.

Het moment van sterven en verstilling voert ons door de poort die ons leidt naar de Opstanding.

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk woensdagavond

 

Paastuintje Zo 4 april 11:45 uur

Print this entry

Na de zondagsdienst voor kinderen willen we het Paasfeest vieren met elkaar. In de cultusruimte zal een paastuintje zijn waarin de kinderen hun graanpotje zetten. Ardan zal een verhaal vertellen. Onder begeleiding van muziek gaan de kinderen om de beurt naar de Paasgrot waar ze een ‘engel’ zullen ontmoeten en een lichtje krijgen om in het tuintje te zetten. De jonge kinderen gaan zonodig onder begeleiding van een ouder. Na afloop is er sap en lekkers en mogen ze een verrassing uitzoeken voor in hun graanpotje. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Klussen dag Za 17 apr 10:30 uur

Print this entry

Onze Christoforuskerk heeft aandacht nodig en dat in vele opzichten. Voor het onderhoud binnen en buiten zouden we graag zaterdag 17 april met iedereen die iets wil doen aan de slag gaan. We gaan er een echte gezamenlijke dag van maken met naar we hopen, koffie en lekkers, soep bij de lunch, en elkaars gesprekken en inzet. Er zijn van allerlei dingen die gedaan kunnen worden. Met Pasen staat de flipover in de gemeentekamer, hierop kun je je aanmelden en intekenen op een taak. Er komt ook nog een bericht in de Whatsapp groep.

Kom meehelpen en meld je aan op de intekenlijst of via Whatsapp.

 

Kunst in de Kerk Zo 18 apr 11:15 uur

Print this entry

Na de Mensenwijdingsdienst zal Lily Keijzer aanwezig zijn om wat te vertellen over haar schilderijen en vragen te beantwoorden. Dit zal informeel zijn maar wel in de cultusruimte plaatsvinden om zo de corona maatregelen in acht te kunnen nemen.

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Gemeentevergadering Zo 02 mei 11:45 uur

Print this entry

Uitnodiging

 

Na de kinderdienst zullen we de jaarlijkse gemeentevergadering houden.

 

  • Opening
  • Vaststellen jaarrekening 2020
  • Inleiding Ardan Heerkens
  • Tijd voor vragen en gesprek
  • Sluiting

 

De jaarrekening en het verslag van de kascommissie wordt via de e-mail aan iedereen toegestuurd. Mochten er vragen zijn dan horen wij die graag. (gemeenteberichten@gmail.com)

 

Graag aanmelden voor deze activiteit: Dit kan tussen 20:00 en 21:00 uur, bij Peti van Campen  035-5310560 uiterlijk vrijdagavond.

 

Kinderdienst 2e Pinksterdag Ma 24 mei 11: 05 uur

Print this entry

Eén keer per jaar klinkt na de evangelielezing in de zondagsdienst voor de kinderen de Pinksterhymne over de zeven gaven van de heilige Geest die zich uitgiet over de mensheid als geschenk van de allerhoogste God. De oorspronkelijke tekst is neergeschreven in het Latijn door  Hrabanus Maurus in de 9de eeuw. Goethe heeft deze bewerkt en die is opgenomen in de Pinksterdienst voor de kinderen; voor ons in een Nederlandse vertaling.

 

Pinksterpicknick Ma 24 mei 11:45 uur

Print this entry

Beste ouders, grootouders, gemeenteleden en belangstellenden,

Ook dit jaar willen we graag Pinksteren vieren met elkaar door te gaan picknicken op de prachtige locatie van Natuurmonumenten. Een mooie gelegenheid om elkaar wat uitgebreider te zien en spreken. Graag wat lekkers te eten en te drinken meenemen voor gezamenlijk gebruik en voor jezelf borden, bekers, bestek etcetera. Neem eventueel een picknickkleed of stoeltjes mee en houdt zonodig rekening met sterke zonneschijn. Spelletjes voor de kinderen zijn zeer welkom. Gezellig, graag tot dan!

 

We verzamelen bij Brambergen bij het vijvertje, bezien vanaf de fietsenstalling aan de linkerkant van het restaurant, rond 12 uur.

(Noordereinde 54-d, ‘s-Graveland)

 

Anemoon  en Ardan

 

Mensenwijdingsdiensten

Print this entry

In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus zullen de diensten vanaf 9 april beperkt toegankelijk zijn voor gemeenteleden en belangstellenden na telefonische aanmelding.

Hoe kan ik voordelig schenken?

Print this entry

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.