Wat maakt muziek Cultisch Zo 19 dec 11:30 uur

Print this entry

Inleiding door Marijke van Wageningen

 

De ontwikkeling in de geschiedenis van de muziek speelt hierin een wezenlijke rol. Het is een zoektocht naar het wezen van de klanken en de plaats hierin van de musicus en de luisterende gemeente.

 

Droomlied Olav Åsteson Zo 02 jan 11:30 uur

Print this entry

Na de Mensenwijdingsdienst wordt het oud-Noorse Droomlied van Olav Åsteson door Gert Ruijer uitgevoerd, Het Droomlied vertelt over Olav, die op Kerstavond in slaap valt en pas ontwaakt op de Dertiende dag, Driekoningen, Epifanie. In het lied vertelt hij hoe hij insliep, in een andere, bovenzinnelijke wereld komt en als innerlijke weg beproevingen moet doormaken om bij de Oordeelplaats tot een kosmische aanschouwing van de aartsengel Michaël met de weegschaal te komen, die de mensen overdraagt aan Christus. Welke ontwikkelingsperspectieven zijn verborgen in dit oude lied?

 

Lezing Bart Pothoven Zo 16 jan 11:45 uur

Print this entry

De kraamkamer van de Christengemeenschap’

2022 is het jubileumjaar waarin de Christengemeenschap 100 jaar bestaat. Architect Bart Pothoven vertelt over de aanloop naar de stichting van de Christengemeenschap en over het eerste Goetheanum, dat in 1923 door brand werd verwoest. In de Witte Zaal van dit gebouw werd op 16 september 1922 de eerste Mensenwijdingsdienst voltrokken.

 

Lezing Liga Skujina Zo 30 jan 11:30 uur

Print this entry

Mijn religieuze biografie

Deze ochtend vertel ik over gebeurtenissen die bepalend zijn geweest in mijn religieuze levensloop

 

Wie wil de godsdienstlessen verzorgen

Print this entry

Alweer een aantal jaren zijn onze godsdienstlessen liefdevol verzorgd door Marie-José. Vanuit de gemeente willen wij onze hartelijke dank daarvoor uitspreken. De lessen vormen een verbinding tussen enerzijds de zondagdienst voor kinderen en anderzijds het toewerken naar het sacrament van de jeugdwijding. Voor ons als gemeente zijn deze godsdienstlessen van wezenlijk belang. We onderschrijven daarom ook van harte de oproep van Marie-José voor het vinden van iemand die de lessen verder wil vormgeven.

Heeft u interesse neem dan contact op met Ardan Heerkens

020-3417631

 

Namens het bestuur

 

Hoe kan ik voordelig schenken?

Print this entry

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.