Michaëlsfeest Zo 10 okt 11:45 uur

Print this entry

Na de kinderdienst vieren we samen het Michaëlsfeest in de gemeentekamer. We hopen dat jullie er allemaal zijn.

 

Lien Troost vertelt Zo 31 okt 11:30 uur

Print this entry

Wat kan je zelf waarnemen en ervaren van de sterrenhemel en de sterrenbeelden, nu, in deze tijd.

 

Hoe kunnen wij de Christus beleven Zo 07 nov 12:00 uur

Print this entry

“En in storm en in stilte,

in het wisselend getij,

in golven en wolken-

overal klinkt Hij.”

Bastiaan Baan

Bovenstaande strofe uit een gedicht van Bastiaan Baan sluit precies aan op het thema waar ik me de afgelopen tijd mee heb beziggehouden. Hoe kunnen we Christus beleven en aanwezig voelen in de natuur om ons heen? In eerste instantie heb ik de Mensenwijdingsdienst leren kennen in diverse kerken in het land, maar sinds een jaar of vier maak ik ook met regelmaat diensten mee in een tent of loofhut. In een ruimte waar de hele kosmos deel kan nemen aan de dienst. Voor mij is hierdoor de zin uit het credo: “Hij is sinds deze tijd de Heer van de hemelkrachten op aarde” veel meer gaan leven. In mijn lezing zal ik een aantal concrete ervaringen vertellen en koppelen aan deze zin uit het credo. Ook wil ik aandacht besteden aan een lezing van Rudolf Steiner waarin hij spreekt over vlinders, vogels en vleermuizen.

Rianne Nooteboom

 

Gemeentevergadering Zo 21 nov 11:30 uur

Print this entry

Uitnodiging

 

Na de dienst zullen we de jaarlijkse gemeentevergadering houden.

  • Opening
  • Mededeling bewindsdrager
  • Begroting 2022
  • Benoeming bestuursleden
  • Afsluiting kerkelijk jaar
  • Inleiding Ardan Heerkens
  • Tijd voor vragen en gesprek
  • Sluiting

De begroting voor het komende jaar wordt via de e-mail aan iedereen toegestuurd. Mochten er vragen zijn dan horen wij die graag. (gemeenteberichten@gmail.com)

 

Oproep Vakantiegeld!

Print this entry

Graag vraag ik jullie aandacht voor de jaarlijkse bijdrage aan het vakantiegeld voor onze priester.

In de maand mei, waarin bijna iedereen van ons zelf ook het vakantiegeld uitgekeerd krijgt, is het fijn als wij ook de beoogde 1500 euro vakantiegeld uit ons budget bij elkaar kunnen brengen.

Het zou fijn zijn als jullie het bedrag dat je wilt schenken voor het vakantiegeld, overmaakt op onze rekening bij de ING

NL55 INGB 0000 5276 80 onder vermelding vakantiegeld.

 

Hartelijk dank voor jullie bijdragen

 

Namens het bestuur Jaap van Dijk

 

Wie wil de godsdienstlessen verzorgen

Print this entry

Alweer een aantal jaren zijn onze godsdienstlessen liefdevol verzorgd door Marie-José. Vanuit de gemeente willen wij onze hartelijke dank daarvoor uitspreken. De lessen vormen een verbinding tussen enerzijds de zondagdienst voor kinderen en anderzijds het toewerken naar het sacrament van de jeugdwijding. Voor ons als gemeente zijn deze godsdienstlessen van wezenlijk belang. We onderschrijven daarom ook van harte de oproep van Marie-José voor het vinden van iemand die de lessen verder wil vormgeven.

Heeft u interesse neem dan contact op met Ardan Heerkens

020-3417631

 

Namens het bestuur

 

Verhaal voor de kinderen!

Print this entry

Naar aanleiding van de wens om naast de kinderdienst meer inhoud te brengen in de vorm van een verhaal is er een enquête gehouden hoe dit het beste in de tijd vorm te geven.

Als proef gaan we de komende twee zondagsdiensten voor de kinderen (20 juni en 12 sept) eerst een verhaal vertellen voorafgaande aan de dienst. Hiermee verschuift te aanvangstijd met 15 minuten voor de kinderdienst van 11:15 naar 11:30 uur. Wel is het de bedoeling om op tijd aanwezig te zijn, zodat we om 11.10 uur met het verhaal kunnen beginnen.

Het verhaal voor de kinderen wordt gehouden in de gemeentekamer. Voor de mensen die aan de Mensenwijdingsdienst hebben deelgenomen is de gemeentekamer dan niet beschikbaar en zal de voorste uitgang van de cultusruimte gebruikt worden. Na deze twee keer zullen wij evalueren hoe het gegaan is en besluiten of we op deze manier verder willen of dat er nog wat aangepast moet worden. Uiteraard vraagt dit van iedereen de nodige aanpassingen op de zondagen dat er kinderdienst is. We hopen zo samen een goede manier te vinden om een verhaal te kunnen geven aan de kinderen.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur

 

Hoe kan ik voordelig schenken?

Print this entry

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.