De legende van Bride Zo 09 feb 11:45 uur

Print this entry

Een legende over de godin, Bride, die als pasgeborene de woeste overtocht van Ierland naar Iona in Schotland overleeft, op de vlucht voor de Ierse koning. Daar groeit ze op tussen de schapen en de vogels. Ze is de enige vrouw op het eiland die ceremoniën van druïdes mee mag maken. Ceremoniën ter verwelkoming van het licht. Kort daarop mag ze ook aanwezig zijn bij de geboorte van het licht kind in de stal in Bethlehem, daar wordt ze de Muime Chriosd, de pleegmoeder van Christus.

Een vertelling over de wederkomst van het licht, verteld door Anja Robertson en begeleid met harpmuziek door Lotje Meier. De voorstelling duur ongeveer een uur.

Graag een vrijwillige bijdrage na afloop.

Tijdens de lezing gaan de kinderen met twee begeleidende ouders naar de kloostertuin om daar te spelen. Tenzij het pijpenstelen regent, dan zal er op zolder een activiteit zijn.

Namens de programma commissie 

 

Gedenkdag van Lazarus  Zo 23 feb 11:30 uur

Print this entry

Tweemaal wordt er in het Nieuwe Testament over Lazarus gesproken (in Lukas 16 en in Johannes 11 en 12) Op het eerste gezicht lijkt het over twee verschillende personen te gaan, maar misschien is er toch een hoger verband. In beide verhalen zit in ieder geval heel veel toekomstkracht. Daarover zal Harry Buisman (geestelijke met emeritaat) spreken.

 

Gemeentebijeenkomst Zo 08 mrt 11:30 uur

Print this entry

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze gemeentebijeenkomst voorjaar 2020. Op deze vergadering zal de jaarrekening van 2019 aan de orde komen. Voor de inhoudelijke bijdrage zal Ardan Heerkens een beschouwing houden over het epistel van de lijdenstijd.

Agenda

  1. Opening en opmaat
  2. Vaststellen agenda
  3. Verslag vorige gemeente bijeenkomst
  4. Jaarcijfers 2019
  5. Nieuwe leden stellen zich voor
  6. Inleiding over het Lijdenstijd epistel
  7. Gesprek
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Hoe kan ik voordelig schenken?

Print this entry

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.