Kinderdienst 2e Pinksterdag Ma 06 juni 11:05 uur

Print this entry

Eén keer per jaar klinkt na de evangelielezing in de dienst voor de kinderen de Pinksterhymne over de zeven gaven van de heilige Geest die zich uitgiet over de mensheid als geschenk van de allerhoogste God. De oorspronkelijke tekst is neergeschreven in het Latijn door  Hrabanus Maurus in de 9de eeuw. Goethe heeft deze bewerkt en die is opgenomen in de Pinksterdienst voor de kinderen; voor ons in een Nederlandse vertaling.