Gemeentebijeenkomst Zo 08 mrt 11:30 uur

Print this entry

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze gemeentebijeenkomst voorjaar 2020. Op deze vergadering zal de jaarrekening van 2019 aan de orde komen. Voor de inhoudelijke bijdrage zal Ardan Heerkens een beschouwing houden over het epistel van de lijdenstijd.

Agenda

  1. Opening en opmaat
  2. Vaststellen agenda
  3. Verslag vorige gemeente bijeenkomst
  4. Jaarcijfers 2019
  5. Nieuwe leden stellen zich voor
  6. Inleiding over het Lijdenstijd epistel
  7. Gesprek
  8. Rondvraag
  9. Sluiting