Inleiding door Siegwart Knijpenga Zo 07 okt 11:30 uur

Waarom voor de ENE juist vier evangelisten?

 

Het viertal van de evangelisten wordt wel met vier tekens van de hemelse dierenriem in verband gebracht. Die achtergrond leverde ook de symbolen van mens, leeuw, stier en adelaar. Dat geeft een kosmische achtergrond. Maar waarom juist die vier en niet andere tekens van de twaalf dierenriemtekens? En waarom waren het deze vier schrijvers die toch een heel verschillende achtergrond hadden? Mattheüs is een discipel die in het evangelie meer op de achtergrond staat, Markus zou een leerling van Petrus zijn geweest, Lukas heeft alles via Paulus en Johannes is niet de broeder van Jacobus, dus ook iemand van buiten de twaalf klassieke leerlingen van Jezus. Er moet dus wel een grondige reden voor het viertal van de uiteindelijke evangelisten zijn. Vulden zij elkaar aan? En hoe dan?

Er blijkt hieromtrent vanuit de achtergronden van de Christengemeenschap een duidelijke visie mogelijk te zijn. Die zal ik beschrijven en laten zien hoe ik probeerde deze uit te beelden.

 

Ik verheug me op onze ontmoeting

Siegwart Knijpenga  (geestelijke met emeritaat)

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2018/09/16/inleiding-door-siegwart-knijpengazo-07-okt-1130-uur/


Poppenspel De Sterrendaalders Za 13 okt 11:00 uur

Lieve mensen, voor de laatste keer komt Mennie van Nimwegen één van haar prachtige poppenspellen vertonen.

De toegang bedraagt 2 euro per kind en voor volwassen graag een vrijwillige bijdrage. Iedereen van harte uitgenodigd

 

Hartelijke groet Wil en Rita

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2018/09/16/poppenspel-de-sterrendaalders-za-13-okt1100-uur/


Michaëlsfeest op zondag Zo 30 sept 11:30 uur

Na de kinderdienst zullen we met de kinderen het Michaëlsfeest vieren waarbij ook de volwassenen hartelijk welkom zijn.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2018/06/06/michaelsfeest-op-zondag-zo-30-sept-1130-uur/


Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2016/01/24/hoe-kan-ik-voordelig-schenken/


Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2013/06/04/let-op-nieuw-bankrekeningnummer/