Kijk op het lidmaatschap

Deze cursus richt zich op mensen die meer willen weten over de sacramenten, het credo en de organisatie van de Christengemeenschap, of die de stap willen zetten naar het lidmaatschap. Iedereen is welkom! De cursus is opgebouwd uit drie delen en vindt telkens plaats tijdens de activiteit voor de kinderen op de gezinszondagen 3 februari, 3 maart en 31 maart.

 

Ardan Heerkens

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2019/02/05/kijk-op-het-lidmaatschap/


Inleiding Werbeckzang Zo 17 feb 11:30 uur

Sinds 1984 houd ik mij bezig met de zangmethode van mevrouw Werbeckzang. Wat is haar betekenis voor de ontwikkeling van de enkeling en die voor het sociale leven. Graag wil ik enkele ervaringen met de gemeente delen en hoe die verweven zijn met mijn lidmaatschap van de gemeente Het Gooi en de Antroposofische Vereniging.

 

Jan Verdonk

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2019/02/05/inleiding-werbeckzangzo-17-feb1130-uur/


Inleiding Lisette Buisman Zo 10 maart 11:30 uur

De zeven zegels van de Apocalyps van Johannes

 

Na de dienst zal er een inleiding zijn van Lisette Buisman over deze zeven zegels uit de Apocalyps aan de hand van:

 

*         het lezen van de bijbehorende Bijbelteksten van de Apocalyps;

*         het kijken naar de getekende zegels van Eva Mees;

*         het luisteren naar de zeven muzikale zinnen, gecomponeerd als interval tussen tekst en beeld.

Deze zeven zegels uit dit openbaringsgeschrift vormen een weg door het leven. De muziek wordt verzorgd door Ivo de Mul. Het geheel zal niet langer dan een klein uur duren.

Hoop u graag te ontmoeten

Lisette Buisman

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2019/02/05/inleidinglisette-buismanzo-10-maart-1130-uur-2/


Gemeentevergadering Zo 12 mei 11:30 uur

Programma:

 

Het bestuur zou graag aan de hand van vragen die leven in de gemeente met elkaar in gesprek komen. Om dit goed voor te kunnen bereiden is het wenselijk dat de vragen vooraf bij het bestuur zijn ingediend.

Met het huidige ritme van de Mensenwijdingsdienst is het niet meer mogelijk om het bestuur “luistert en vertelt” te houden op de vijfde zondag van de maand. Op deze manier hopen wij toch ruimte te hebben voor gesprek in de gemeente.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2019/02/05/inleidinglisette-buismanzo-10-maart-1130-uur/


Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2016/01/24/hoe-kan-ik-voordelig-schenken/


Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2013/06/04/let-op-nieuw-bankrekeningnummer/