Samen Kerstliederen zingen Wo 26 dec 11:45 uur

Na de zondagsdienst voor de kinderen, bent u van harte uitgenodigd om samen de bekende kerstliederen te zingen. Marijke zal het zingen begeleiden.    

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2018/12/03/samen-kerstliederen-zingenwo-26-dec-1145-uur/


Droomlied Olav Åsteson Zo 30 dec 11:30 uur

Het Droomlied van Olav Åsteson zal, uitgevoerd door Gert Ruijer, in de Christoforuskerk klinken. Het lied wordt in Noorwegen tussen Kerst en Driekoningen gezongen.

Olav Åsteson valt op Kerstavond in een diepe slaap en ontwaakt op Driekoningen. Hij gaat  naar de kerk om zijn dromen aan de mensen te verkondigen. Door de elementenwereld, langs de sterrenwereld trekt hij, over de Gjallarbrug en hoort in de hemelsferen van zijn Peetmoeder dat in Brokksvalin de Oordeelsdag zal klinken, waar aan Christus’ zijde, de aartsengel Michaël met zijn weegschaal de mensen weegt en aan Hem overdraagt.

Het lied wordt zonder begeleiding gezongen, om de beelden des te indringer te laten zijn. Voorafgaand wordt een korte inleiding gegeven.  Niet geschikt voor jonge kinderen,

Graag uw vrijwillige bijdragen.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2018/12/03/droomlied-olav-astesonzo-30-dec-1130-uur/


Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2016/01/24/hoe-kan-ik-voordelig-schenken/


Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.

Source URL: https://het-gooi.christengemeenschap.nl/2013/06/04/let-op-nieuw-bankrekeningnummer/