Mensenwijdingsdienst

3 minuten voor aanvang van de diensten wordt de buitendeur gesloten

 

 

Mensenwijdingsdienst (kinderen vanaf 14 jaar)

 

Elke zondag          10:00 uur   Behalve op zondag 10 februari, 17 maart, 7 april

 

zaterdag 2 maart om 10:00 uur Mensenwijdingsdienst

                                 

Zondagsdienst voor de kinderen: (vanaf 6 jaar)

 

Aanvang: 11:15 uur – om 11:05 uur oefenen van het lied.

 

Data:  3 februari , 3 maart, 31 maart

 

De dienst is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.

Indien uw kind voor het eerst deelneemt, graag tevoren, tijdig contact opnemen met de geestelijke (035 – 6563160).

Liederen

 

Mensenwijdingsdienst

Zondagsdienst kinderen

Epifanie

Laat uw aangezicht over

Uit God zijn wij geboren

Hoe helder staat de morgenster

Trinitarische tijd

Gij zijt de bron

O Heer uw vrede

Hoe helder staat de morgenster

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Amen

Zaai nu uw zaad

Feesttijden:

Epifanie 6 januari t/m 2 februari

1e Trinitarische tijd 3 februari t/m 23 maart

Lijdenstijd 24 maart t/m 20 april