Terugkerende activiteiten

Zaterdag              10:00 -11:30 uur            Evangeliegroep

 

1 x in de maand

o.l.v Els IJsselmuiden over het JOHANNES-EVANGELIE.

We beginnen met het samen bestuderen van het 4e evangelie:

Het Johannes evangelie, nieuwe deelnemers zijn van harte welkom

Info en aanmelding bij Els IJsselmuiden.

Data:  18 augustus, 15 september, 27 oktober

 

 

Woensdag            14:30 -16:00 uur            GESPREKSGROEP                                                                                           VOOR  SENIOREN (65+)

Maandelijks spreken we over de spirituele betekenis van het ouder worden.

We werken momenteel a.d.h.v. een boek over de mens en zijn engel.

O.l.v. Els IJsselmuiden.

Data:  12 september

 

 

Vrijdag                  10:00 -11:30 uur            ONZE-VADER-GROEP

Na de studie rond de voordrachten van Rudolf Steiner over De Openbaring van Johannes uit 1908, zetten we onze studie voort over ‘Apocalypse en priesterschap’, voordrachten uit 1924.

Een mooi moment om in te stappen voor nieuwe deelnemers.

Inlichtingen en opgave bij Lea van Laere, telefoon 035-5241983

Data: 1, 15 en 29 juni, 7 en 21 september

 

 

Oefenen gemeenteliederen

Data:  10 juni van 09:30 tot 09:45 uur en 9 september om 11:30 uur.