Inleiding bijbelse landschappen Zo 17 juni 11:30 uur

Hoe ondersteunen de landschappen het Bijbelse gebeuren?

Beste leden en vrienden,

Na twee reizen in Israël en door de inhoud van de bijbel raakte ik geïnteresseerd in de Bijbelse landschappen. Een dertig jaar geleden ontstonden toen de eerste kleine houten bakjes met die landschappen voor lessen en cursussen. Dat groeide in de afgelopen jaren uit tot het meer omvattende geheel van veertien maquettes. Mijn kernvraag was: ‘Wat voegt het betreffende landschap toe aan het Bijbelse verhaal?’

 

Over die landschappelijke waarden zal ik op 17 juni bij U een inleiding houden. De maquettes zelf zullen te zien zijn en bij de lezing maak ik gebruik van dia’s, zodat er tegelijk gezien en ingezien kan worden.

 

Ik verheug me op onze ontmoeting op 17 juni!     

Siegwart Knijpenga  (geestelijke met emeritaat)

 

  1. De maquettes zullen ook enige zondagen daarna nog in de kerk te bezichtigen zijn.

Michaëlsfeest op zondag Zo 30 sept 11:30 uur

Na de kinderdienst zullen we met de kinderen het Michaëlsfeest vieren waarbij ook de volwassenen hartelijk welkom zijn.

Expositie in de Zomer juli t/m september

De pastelschilderingen van Anke Wijers zijn van eind juli tot eind september te zien in de gemeentekamer en de gang.

Namens de kunstcommissie

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.