Terugblik Koningsdag 2017

’s Morgens om half 7 bij het opstaan toonde zich een heldere, blauwe hemel. De weersverwachting voorspelde, dat het een koude, maar waarschijnlijk zonnige dag zou worden, gelijk de dagen ervoor. Echter veel te koud om buiten voor de kerk een restaurant in te richten. Op woensdag waren er al vele, helpende handen geweest om binnen de kerk alles op te bouwen en in gereedheid te brengen, zoals de boekenstallen in de hal, het restaurant in de gemeentekamer, het aanvullen van de voorraden in de keuken, het brengen van koeken en gebak, het plaatsen in de ontvangsthal van de planken, schragen en doeken voor de kramen buiten op de straat voor de kerk.

 

Om 8 uur ‘s morgens was ik in de kerk. In en rondom de kerk was het stil. De zon straalde. Hoe zou de dag zich tonen? Een voor een kwamen gemeenteleden binnen en ze gingen dadelijk aan de slag en om 9 uur was het een gezellige drukte. Ook mensen van buiten, belust op koopjes, speurden langs de boeken schappen. Nee, jammer, geen grammofoonplaten! Wel prachtige kunstboeken en prentenboeken.  Een lust voor het oog. Omstreeks half 12 brak een fikse bui los. De teksten op de sandwichborden waren na de bui nauwelijks leesbaar. Met hulp heb ik de teksten hernieuwd en op papier gezet met viltstift.

Ik heb zelf niet zoveel gedaan, wel geluisterd en overal rondgekeken en genoten van ieders inbreng. ’s Middags kon ik een uur heerlijk rusten op zolder, terwijl Alied, mijn vrouw, haar verhaal vertelde aan kinderen. De scheepstoeter schalde door het gebouw om het begin en eind ervan aan te geven.

 

Verrassend om te ervaren. Om half 5 was de kerk bijna alweer in de gebruikelijke staat. Alle boeken in dozen op zolder geplaatst. De overgebleven spullen op een tafel voor de sacristie. De straat leeg, de vlaggetjes weg en de afgebroken kramen staan in het invalidentoilet. De sandwichborden waren door aardige jongemannen naar binnen gebracht.

De keuken was opgeruimd en alle vertrekken waren gezogen. Veel jonge mensen kwamen nog steeds in groten getale binnen voor gebruik van onze schone toiletten. Dat ging door tot half 6. Ze toonden zich zonder uitzondering dankbaar. Ook ik ben heel dankbaar voor deze dag en ik dank ieder van harte voor alle hulp op koningsdag en voor de hulp op de dagen eromheen. Ieder heeft zijn toezegging gestand gedaan en er is veel hulp  spontaan geboden. Het is voor mij een onvergetelijke dag geworden.

 

Jan Verdonk                                                                              

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website http://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Kinderopvang tijdens de dienst

Soms zijn het ogenschijnlijk kleine dingen waarover een gemeente zich echt kan verheugen.

Op zondag 3 januari was er voor het eerst kinderopvang-tijdens-de Mensenwijdingsdienst. Een oergezellig gezoem op onze kerkzolder met mooi speelgoed en boekjes, zelfs een kinderstoel ontbreekt niet.

Jonge ouders organiseren dat samen zodat enkelen van hen af en toe deel kunnen nemen aan de dienst.

Per mail houden ze contact wanneer de volgende keer zal zijn.

 

Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.