Afsluiting kerkelijk jaar Zo 19 november 11:15 uur

Voordat op de eerste zondag van advent het nieuwe kerkelijke jaar begint, willen we graag terug te kijken naar het afgelopen kerkelijke jaar.

Zo kijken we naar de sacramenten, bijvoorbeeld naar degenen die gedoopt zijn, de overledenen en eventueel stellen nieuwe leden zich kort voor.

 

Els IJsselmuiden

Gemeentebijeenkomst Zo 26 november 11:30 uur

Graag nodigen wij u uit voor de 2e gemeentebijeenkomst in 2017

Het programma is als volgt en zal ongeveer 5 kwartier duren:

  • Opmaat
  • Financiën ons budget voor 2018
  • Afronding van het Altaarproject
  • Inleiding door Ernst Terpstra

‘Uitdagingen van de 21e eeuw – de strijd om het mens zijn’ Ernst Terpstra zal spreken over uitdagingen in deze tijd, die vragen om onze aandacht en inzet, als individu en als gemeenschap.

  • Sluiting

 

Adventstuintje Zo 3 december 16:00 uur

Lieve grootouders, ouders, leden en belangstellenden,

Wij nodigen jullie weer van harte uit om met of zonder (klein) kinderen vanaf 3 jaar (met het oog op de gewenste stilte uitdrukkelijk niet jonger) bij onze adventstuin te komen.

Als rond 4 uur ‘s middags het daglicht afneemt, luisteren we eerst naar het verhaal. Daarna ontsteken de kinderen hun lichtjes en verlichten daarmee het adventstuintje. De engel begeleidt de kleintjes daarbij terwijl we samen adventsliederen zingen.

Het is plezierig als jullie rond 15:45 uur aanwezig zijn.

houdt wel rekening met de parkeerdrukte wegens koopzondag

Lezing Harry Buisman Zo 1 oktober 11:30 uur

“Ga naar de kruispunten van de wegen” Mattheüs 22: 1-14

Michaëlsfeest op zondag Zo 1 oktober 11:30 uur

Na de kinderdienst zullen we met de kinderen het Michaëlsfeest vieren. Voor de volwassenen is er tegelijkertijd de lezing van Harry Buisman, deze zal gehouden worden op onze comfortabele zolderverdieping.

Gezinszondagen

Er zijn weer leuke bezigheden voor na de kinderdienst!

 

Kinderopvang tijdens de mensenwijdingsdienst kan geregeld worden na aanmelding.

 

Het programma ziet er in de komende tijd zo uit:

5 november versieren we (al dan niet zelf gevonden) boom stronkjes en sluiten af met lunchgerechten die we voor elkaar meebrengen

3 december Adventstuintje om 16 uur

7 januari komt er een poppenspel

 

Mede namens Arend, Hadewych, Anemoon, Titia 06-16 54 12 41 en Els

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website http://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.