De heilig handelende gemeente Zo 10 dec 11:30 uur

Lezing door Laurien van der Laande Vries

 

Mag de gemeente aanspraak maken op het naar heilig handelen streven van haar gemeenteleden? Mogen gemeenteleden rekenen op passende arbeid in dienst van de gemeenschap? Wat verwachten wij van elkaar, hoe versterken wij elkaar? Waar liggen onze kansen voor innerlijke en uiterlijke groei?

Na een opmaat over ‘karma en beroep’ wil Laurien ons graag uitnodigen tot een gesprek over ‘arbeid in de wijngaard’.

Dit onderwerp kan gezien worden als een vervolg op het eerder gebrachte thema in april 2017 waar Carolin Ott voor in ging op:

“In het alledaagse het heilige ontdekken”.

Zie ook de opmaat in ons gemeentebericht van September 2016 en het artikel van Rudolf Frieling : “Algemeen en bijzonder priesterschap” in het Michaëlsnummer van advent 2016 in Beweging

Driekoningen zangspel Zo 14 jan 11:30 uur

De company van het Gooi speelt en zingt het bekende zangspel voor u. Het mooie verhaal waarin de drie Koningen opzoek gaan naar het pas geboren Jezuskind.

Bij ter persen gaan dit bericht was de toezegging nog niet definitief, kijk daarom nog even op het prikbord of de website.

Na afloop graag uw vrijwillige bijdrage

 

De kerstspelen groep

Gemeentebijeenkomst Zo 26 november 11:30 uur

Graag nodigen wij u uit voor de 2e gemeentebijeenkomst in 2017

Het programma is als volgt en zal ongeveer 5 kwartier duren:

  • Opmaat
  • Financiën ons budget voor 2018
  • Afronding van het Altaarproject
  • Inleiding door Ernst Terpstra

‘Uitdagingen van de 21e eeuw – de strijd om het mens zijn’ Ernst Terpstra zal spreken over uitdagingen in deze tijd, die vragen om onze aandacht en inzet, als individu en als gemeenschap.

  • Sluiting

 

Adventstuintje Zo 3 december 16:00 uur

Lieve grootouders, ouders, leden en belangstellenden,

Wij nodigen jullie weer van harte uit om met of zonder (klein) kinderen vanaf 3 jaar (met het oog op de gewenste stilte uitdrukkelijk niet jonger) bij onze adventstuin te komen.

Als rond 4 uur ‘s middags het daglicht afneemt, luisteren we eerst naar het verhaal. Daarna ontsteken de kinderen hun lichtjes en verlichten daarmee het adventstuintje. De engel begeleidt de kleintjes daarbij terwijl we samen adventsliederen zingen.

Het is plezierig als jullie rond 15:45 uur aanwezig zijn.

houdt wel rekening met de parkeerdrukte wegens koopzondag

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website http://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.