Het ontstaan v.d. Christengemeenschap Zo 18 feb 11:30 uur

Na een eerste verkennende inleiding tijdens ons 2e lustrum over dit onderwerp, kwam de vraag van een aantal aanwezigen of we hier nog eens wat dieper op in zouden kunnen gaan. In dit vervolg

kijken we naar de tijdsperiode van het stichten van de Christengemeenschap en wat zich daar manifesteerde.

 

Els IJsselmuiden

Gemeentebijeenkomst Zo 25 feb 11:30 uur

Iedereen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij onze eerste gemeentebijeenkomst in 2018 Uiterlijk om 12:30 uur sluiten we de bijeenkomst.

 

Programma:

  • Opmaat
  • Jaarrekening vaststellen
  • Inleiding over de perikopen van de Lijdenstijd
  • gesprek

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website http://www.christengemeenschap.nl/algemeen/organisatie-financien/  vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Let op nieuw bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de Christengemeenschap het Gooi heeft een nieuwe vorm gekregen. Hiermee voldoet het aan de nieuwe richtlijnen die banken in het kader van de Europese gelijkschakeling hebben afgesproken. Iedere rekeninghouder krijgt een z.g.n. IBAN nummer.

Hier ziet u de nieuwe vorm van het bankrekeningnummer

 

                                   NL55INGB0000527680

 

Bij overboekingen aan de Christengemeenschap graag voortaan dit nummer invoeren.

Informeer bij uw bank of automatische overboekingen voorlopig zonder IBAN nummer kunnen worden gehandhaafd.